2008. július 26., szombat

a "Nacivadász" lop, méghozzá tőlünk... ejnyebejnye


printscreen: a lopott kép a nacivadasz.blogspot.comprintscreen a nacivadasz blogról: a kép ügyesen körülmetélve, hogy feliratunk eltűnjön


Ezúton kérvekérjük Magyarország legismertebb „nácivadászát”, hogy ne lopja a képeinket, hogy aztán a sajátjaként közölje blogján. Ellenkező esetben a segglikában fogjuk a lábfejünket melengetni.

Te kis sunyi pöcs! Bátran elhelyezheted a képeinket infantilis blogodban, de legalább ne vágd le a feliratunkat, mely a blogunk neve, egyben reklámja. Ha annyi vér nincs a pucádban, hogy Tomcatet fotózásnyi távolságra megközelítsd, akkor legalább ne villogj szánalmas rajongóid előtt idegen tollakkal. Ahogyan a neves antifasiszta, Vaszilij Iljics Sztálin mondotta: a monitor előtti rejszolástól nem tör ki a világforradalom.

eredeti Tomcatez az originál kép, felirattal, amit az enyveskezű Gyurcsány-tanítvány privatizált

7 megjegyzés:

Antináci írta...

A képet esztétikai szempontból vágtuk meg, javítottuk fel, így került le róla a felirat. Teljesen igazatok van, elnézést kérünk amiért nem jelöltük meg a készítőt (sok támogatónk kifejezetten kéri az anonimitást), ezt most pótoltuk, és elhelyeztünk egy hivatkozást oldalatokra is. Nemsokára feltöltjük saját, illetve szimpatizánsaink fotóit is! üdvözlettel,
Magyar Nácivadász Szövetség

Névtelen írta...

jaj

Névtelen írta...

Ingyenes orchidectomiát a nacivadászoknak!

Névtelen írta...

názijäger raus

kőfasz írta...

Dumának, coltnak egy a rangja

Névtelen írta...

Kedves Olvasóm!

BARTOS CSABA a nevem, Budapesten születtem 1980. július 19-én. Kisebb-nagyobb megszakításokkal Budapesten éltem a szüleimmel és a nővéremmel a keresztszüleimnél, majd a fővárosból az anyagi és szociális gondok miatt a 90-es években Székesfehérvárra költöztünk.

Pedagógusnak és filozófusnak készültem már gyerekkoromtól kezdve, de az egyre erősödő beilleszkedési zavaraim és a devianciám miatt eltanácsoltak a felsőbb iskoláimból. Ezek után egy gyárban helyezkedtem el segédmunkásként (1999), majd azt követően esztergályosként dolgoztam egy hónapig. A jogosítvány megszerzése után egy vállalatnál helyezkedtem el tehergépkocsi sofőrként, majd négy hónap múlva onnét is elbocsátottak. 2001-ig több mint húsz munkahelyem volt, jórészt ideig-óráig tartó alkalmi munkák.


Családi és magánéleti kudarcaim végett az alkoholba és a kábítószerekbe menekültem, majd a családommal összerúgva a port hajléktalanná váltam. 29 hónapig csöveztem az ország több városában, így Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben, Kecskeméten, Ózdon, Budapesten, de megfordultam pár hétre Pécsen, Nagykanizsán, Veszprémben, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Sopronban, Győrött és az országban több faluban is. Tengődtem a hajléktalanszálló és az utca között, kukázásból tartottam fenn magamat. Pár hónapig egy megüresedett kriptában is laktam, és erdőkben is meghúztam magamat. Folyamatosan züllöttem lefelé, szipuztam a gyógyszerezésen és az alkoholizáláson kívül, ha összejött annyi pénzem, füves cigarettát is szívtam alkalomadtán. Ebbéli élményeimet több szociografikus írásban és kötetben megörökítettem.


A hajléktalanságból EGYEDÜL, senki segítsége nélkül, ÖNAKARATTAL kerültem ki, az alkoholt és a kábítószereket szintén EGYEDÜL, senki segítsége nélkül hagytam abba!!! A családommal megszakítottam a kapcsolatot apám alkoholizmusából fakadó elviselhetetlen természete miatt!


2001-ben beléptem a Munkáspárt Baloldali Ifjúsági Front Szövetségébe, ahol hamar kitűntem anarchista, lázadó nézeteimmel és deviáns magatartásommal. A Front propagandistájává és agitátorává váltam. Gyorsan tért hódítottam szónoklataimmal, gyors szervezőkészségemmel, így Fejér megyében nem oly sokára a helyi Ifjúsági Front megbízott elnökévé neveztek ki. Több kisebb legális megmozdulást szerveztem, ezenkívül pedig toboroztam a fiatalokat a Frontba. Több helyütt működtem egyszerre, Budapesten és Fejér megyében is hatékonyan részt vettem az agitációs munkákban. Inspirátorként ebben az időkben jelentek meg, főleg szociális mondanivalójú, kommunista jellegű köteteim: Munkásélet, Alulnézetben, A sötétség rabságában.


Még ezen évben nekiálltam, hogy megvalósíthassam a nagy tervemet elméletben és gyakorlatban is: elkezdtem papírra vetni az új munkásmozgalmi rendszer alapjait, a „Bartosizmus”-t, amellyel 2002-re végeztem. Ezen munkámat, ami 121 oldal és kéziratban maradt az országban, a Munkáspárt kihelyezett irodáiban propagáltam és több előadást is tartottam. Ezen időkben ismerkedtem meg későbbi menedzseremmel, Szent Varecza Halott költővel, akinek biztatására megszerveztem – igaz csak négy fővel – a Bartos bellum omnia contra omnes, azaz Mindenki harca mindenki ellen elnevezésű csoportot. A csoport a saját módszerű ideológiám terjesztése után feloszlott, így ketten maradtunk csak Szent Vareczával mint alapító tagok. A név más lett: Vareczisták és Bartosisták, azaz Individualisták Köre. Ezen kör csak szóban létezik, gyakorlatban nem! Visszakanyarodva: a Munkáspárt irodáiban tartott előadásaimon megjelent tagok a nézeteimet és a teóriámat nem értették meg, lázadónak, renegátnak bélyegeztek. Amikor pedig a Munkáspárt szervezeti szabályzatának átírását kezdeményeztem, többen indítványozták a kilépésemet a pártból. Mi volt a célom, miből álltak a terveim? Úgy gondolom mind a mai napig, hogy a marxista-leninista ideológia elavult, idejét múlott ideológia. A bartosizmus a marxizmus előtti filozófiai irányzatokból főként Wilhelm Weitling gondolatrendszerére alapoz. A saját magam szubsztrátumához igazítva eklekticizáltam Hobbes, Rossueau, Kant, Jacob Böhme, Spinoza, Gobineau, Schopenhauer, Schmitt Jenő, Brassai Sámuel, Mentovich Ferenc, Böhm Károly, legfőképpen Kierkegaard, Nietzsche, Osvald Spengler és Heidegger nézeteit. Ezt a marxizmus-leninizmussal összedolgoztam, részleteiben átalakítottam koherensen 21. századi elméletté, és így jött létre a bartosizmus. Mint tehát az előbbiekben említettem, nem fogadták el ezen gondolatrendszeremet, renegátnak bélyegeztek, és indítványozták az MSZMP-ből való eltávolításomat. De én mindezt megelőzve magam léptem ki a munkáspártból! Egy kötetet is szenteltem e témának, a Katasztrófahelyzet Magyarországon címűt.


A sorozatos meg nem értettség, a megalázások és az állandó, ellenem való élcelődések felerősítették alkati EMBER­GYŰLÖ­LETE­MET! Ezekben a válságos időkben egyedül Szent Varecza és Bakonyi István tartotta velem az eszmei kapcsolatot. Folyamatosan írtam a Vareczáról szóló könyvemet. Ezekben az időkben köztes állapotban voltam. Nagyon nehezen tudtam csak elszakadni az egalitarizmusra nevelő marxi-lenini ideológiától és sokáig úgy gondoltam, hogy az egyedüli kiút az én új társadalomelméletem. Az idők folyamán (pár hónap leforgása alatt) azonban rá kellett döbbennem, hogy nagyot tévedtem, mert a tömegekre nem lehet alapozni. Egyetlen transzos állapotomban, mint ahogyan az Embergyűlölet című füzeteim is bizonyítják, szukcesszív átformálódott a világról és az emberekről alkotott addigi véleményem. Eddig megjelent köteteim, illetve kiadványaim is egyértelműen bizonyítják, hogy szukcesszív értem el a jelen állapotomig! Rádöbbentem arra, hogy minden BAJNAK ez a VILÁGMOCSKA, SZEMETE, ALJADÉKA, SÖPREDÉK emberiség az oka!! Méghozzá a CSŐCSELÉK emberiség!!! Akik az eszmémben a legelső számú ellenségemmé váltak!


„Csak az ember adhat önmagának értékeket! De erre a feladatra az átlagosan vélekedő látszatember nem képes.”


/Nietzsche-Bartos elmélet/

Erre csak az EMINENS, GÉNIUSZ, KIVÁLTSÁGOS képességű emberek képesek!

/Bartos Csaba elmélete/


Anarchista gondolkodó vagyok! Jelenleg két tanításom van: a MINDENKI HARCA MINDENKI ELLEN /emberharc/, valamint a világtól és az emberektől való elfordulás és a GYŰLÖLET! Eddig megjelent munkáimban sok a problémafelvetés. Vitatkozom többek között a kommunistákkal és több íróval is, ezek a polémiák és pamflettek csak mélyítik a gondolkodásomat. Írásaimban egyértelműen támadom a kereszténységet és a kommunizmust is, mert mindkettő SELEJTES tömegembereket nevel. A tömegemberek pedig, akik elcsőcselékesednek, ők azok, akik a legnagyobb veszélyt hordozzák magukban. Az emberiség és a világ elértéktelenedése, degradálása, a kultúra elsekélyesedése, a morális hanyatlás előidézése mind az ő lelkükön szárad! Pusztuljanak hát! A nyilvánosan vélekedő látszat létet nem fogadom el! Csak az öntörvényű, eminens, géniusz, deviáns, szublimált, művészi hajlamokkal töltekező, pesszimista kulturegyéneket fogadom el. A többi tömegember ezzel szemben értéktelen, silány, semmit érő, egy nagy kataklizmikus káoszok! E témában több füzetem és kiadványom jelent meg.


Több síkú pályán mozog a gondolkodásom. A szépirodalmon kívül a szakirodalom, azon belül is a szociológia, a szociográfia, a pszichológia, a politológia és legfőképpen a filozófia érdekel. Eddig 29 kiadványt írtam, ebből eddig 20 jelent meg.
"
Aki ne hsizi, járjon utána :
http://www.bartoscsaba.lapok.hu/

Török Diszkó írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.