2005. július 29., péntek

Heribert Illig: Kitalált középkor (II)

II.rész

Herr Illig saját bevallása szerint könyve megírására XIII. Gergely pápa 1582 és naptárreformjának matematikai elemzésétől kapta az ihletet. A történetet kénytelenek vagyunk bő lére eresztve tárgyalni, de megéri elolvasni, becsszó.

Az egyiptomi, a görög és a római naptár is 365 napnak tekintette az evet, de a Fold napkörüli útja nem osztható 365 tengely körüli fordulattal (nappal), mivel a valóságban a Fold 365 nap és még kb. 6 óra alatt kerüli meg Napunkat. Ez a hat óra eltérés 4 év alatt 1 napnyi (24 óra) elmaradást eredményez a naptári és a csillagászati év között, aminek eredményeképpen vándorolni kezdenek az évszakok, tavasz helyett nyár köszönt stb. Az egyiptomiaknál ez a probléma a Nílus áradásának a lassan változó időpontjaiban jelentkezett a legnyilvánvalóbban, a parasztok nem tudtak az áradáshoz kapcsolódó mezőgazdasági munkálatokat a naptárhoz igazítani. Ez a négyévente 1 napos elmaradás 1460 év alatt 1 teljes évet tesz ki, vagyis akkor esik az évkezdés ugyanarra a dátumra.

Történt vala, hogy Julius Ceasar megelégelte az időszámításunkban uralkodó zűrzavart és Kr.e. 45-ben úgy döntött, hogy ideje gatyába rázni a naptárt. Egyiptomi csillagászok megfigyeléseire támaszkodva 365 nap és 6 órában állapította meg 1 év hosszat, és a hatórás eltérés korrigálására beiktatta a szökőévet, vagyis minden negyedik évben egy plusz napot a naptárban (6x4=24, ugyebár, de elnézést, amiért túlmagyarázom a témat, brrr). Ezennel a naptárunk működőképesnek tűnt.

A csillagászok megfigyelései viszont pontatlanok voltak, mivel a csillagászati év hossza valójában 365 nap+5 óra+49 perc, vagyis a Caesar-fele naptár évi 11 perccel sietett (hiszen 365 nap és 6 órában határozták meg az év hosszát). Ez az évi 11 perces évi eltérés kb. 128 évente tett ki egy teljes napot, vagyis az évszázadok folyamán a csillagászati év és a naptár újra ellentmondásba keveredett, problémássá vált az egyházi ünnepekhez kötött mezőgazdasági munkák elkezdése, a vidéken élők és a csillagászok számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a naptár és pl. a tavaszi napéjegyenlõség (Illig úr szavaival) "köszönő viszonyban sincsenek egymással". Gergely pápa 1582-ben elszánta magát a naptárkorrekcióra és 10 plusz napot beiktatott a naptárba.

A probléma viszont a szemünk előtt van. A 10 beiktatott nap 1280 év kiigazításához volt elegendő, Caesar naptárreformja és Gergely kiigazítása között 1626 évnyi az eltérés. Tehát valójában 13 napot kellett volna beiktatni (1627 osztva 128-al). Gergely pápa a csillagászok megfigyeléseire alapozva csak 10 napot iktatott be, az eltelt időszakhoz képest keveset, de mégis a helyes napszámot találta el. Illig szerint ez a hiányzó 300 év egyik bizonyítéka, de mindenesetre elgondolkodtató és nehezen magyarázható tény. A történészek körében elterjedt nézet, hogy 325-ben a niceai zsinaton kiigazították a naptárt, de erre nincsenek bizonyítékok. A másik (és Illig úr által nagyvonalúan semmibe vett) bizonyíték, hogy ókori megfigyelõk (pl. Plinius) szerint a tavaszi napéjegyenlőség március 25-én (tehát nem a csillagászati március 21-én) van. Ezen a módon az eltűnt évszázadok rejtélye egyszerű magyarázatot kap.

A könyv további részletezésétől eltekintünk, de minden történelem ponyva iránt érdeklődőnek meleg szívvel ajánljuk. Elgondolkodtató és gondolkodásfejlesztő műről van szó, karácsonyi ajándékként odatehetjük a Zámbó Jimmy album mellé.

kapcsolódó honlapok:

www.kitalaltkozepkor.hu (megszűnt)

www.mantis-verlag.de

Továbbolvasás + Read More......

Herbert Illig: Kitalált középkor

I. rész

Nehéz egy történésznek az élete, kispálya. Oktathat, ugye. Esetleg szorgos munkával kiharcolhat magának egy nem túl zsúfolt, jobbik esetben gazdátlan szakterületet, ahol fáradságos munkával szaktekintéllyé válhat. Aztán védelmezheti, mint kutya a koncát. Esetleg ismeretterjeszésbe foghat, népszerű történelem, ilyesmi, több pénz, viszont itt is nagy a könyökverseny. Ha végkép nekikeseredik és önnön haszontalanságára ébred, marad a politika és az alkoholizmus, de nem kívánunk tovább gonoszkodni.

Heribert Illignek, aki nem szakmabeli, a jelek sikerült valami igazán nagyot mondania. Könyve, a Kitalált középkor, már a 17 kiadásban jelent meg német nyelvterületen, sőt már külföldiül is megjelent, jelesül magyarul (Allprint Kiadó, 2002). Mi itt a közép-európai mocsárban láttunk-hallottunk egykét történelmi érdekességrol, (Lenin életrajza, dákó-román elmélet, sumér magyarok, vagy akár a KGB ellen dolgozó 3/2-es ügynök közismert történetére is utalhatnék), vállvonogatásban bajnokok vagyunk, de Heribert Illig úrnak mégis sikerült meglepni a nagyérdeműt. Illig úr úgyanis azt állítja, hogy a középkor jelentős része fiktív, kitalált, slussz-pász, összeesküvés rabjai vagyunk, kibasztak velünk. És elmélete bizonyításaképpen olyan szellemi tűzijátékkal szolgál, hogy több történész ismerősöm masszívan inni kezdett. A Kr.u. 614-911 éves szakasz, 297 év távozik hatalmas robajjal a történelembol. A Merovingok jelentos része, a nagyszláv birodalom, az avarok és a teljes Karoling-dinasztia, Nagy Károllyal az élen, akit francia és a német népnek egyformán nemzeti hőse, azonkívül az Európai Ház eszmei alapozása. Elméletének fogadtatása a szakma részéről eléggé vegyesnek mondható (kurvaanyázástól a lehazaárulózásig, elvégre a német dicső múltat fúrja meg és történészi életművek forognak kockán), viszont a nagyközönség érdeklődését sikerült felkelteni. A magyar kiadást elosegítette, hogy az elmélet új megvilágításba helyezi a magyar krónikákat (ti. az Attilától Álmosig terjedő öt nemzedéknyi idő tarthatóvá és érthetővé válik, azonkívül László Gyula kettős (hármas?) honfoglalás elmélete is izgalmas értelmezést kap stb.) Illig úr és munkatársai jelenleg is rendületlenül folytatja kutatásait, melyek eredményét rendszeresen közreadják a Zeitensprünge (Időugrások) c. folyóiratukban, (mely 1995 óta jelenik meg).

Hamisítási elméletének lényege, hogy "dicsőséges jövőt csak dicsőséges múltból" (Pap Gábor) lehet csinálni, emiatt VII. (Biborbanszületett) Konstantin Bizáncban a X.század során az arabok által elrabolt birodalmi relikviák (Szent Kereszt) fiktív visszaszerzése, valamint a saját uralkodásának legitimálása érdekében átállította a kronológiát és átírta a történelmet. Mi sem volt ennél könnyebb, mivelhogy irányítása alá tartozott az akkori világ legfejlettebb közigazgatása, valamint megkönnyítette a dolgát, hogy a dokumentumokat Bizáncban az uralkodó trónralépéséhez viszonyítva datálták, a Jézus születéséhez köthető kronológia nem volt használatos.

Nyugaton a Bizánccal II. Ottó révén dinasztikus kapcsolattal kötődő szász uralkodók valószínűleg értesültek a bizánci időnyereségről, tehát itt III.Ottó császár és a vele régi baráti viszonyban (néhai tanácsadó) levő II.Szilveszter pápa is átírta/átírhatta a történelmet a X. században. A cél az 1000.esztendő, a Millennium III. Ottó idejéhez közelítése volt, hogy Ottó a Biblia által legitimált ezeréves birodalom császára lehessen. Nem mellékesen kitaláltak egy "szupercsászárt", Nagy Károlyt a betoldott időbe, mint újabb legitimációs alapot. És bár III. Ottó 1002-ben meghalt, a folyamatot nem lehetett megállítani. A pápá és a császárok között kitörő invesztitúraharc a Nagy Károllyal kapcsolatos hivatkozások, okmányhamisítások tömkelegét indította el. A hamisítást elősegitette a magántulajdon okmányokkal való megtámasztásának igénye (a birtoklás a X. századig szokásjogon alapult), szükségessé tette minden kolostori birtok Nagy Károlyhoz köthető adománylevéllel történő alátámasztását.
Illig nem foglalkozik a 614 és 911 közé datált okmányokkal (Kb.7000 darabot tart számon a diplomatika), prekoncepciója értelmében ezek mind hamisítványok. Elméletét a régészeti, épülettörténészeti, művészettörténeti stb. érvekkel támogatja, a segédtudományok egyenjogúsítását követelve. A "sötétnek" nevezett középkorban csekély régészeti lelet található a kérdéses időszakban, a Nagy Károly által építetett Aacheni palotatemplom stílusában és szerkezeti megoldásait tekintve előzmény nélküli Északon, mintegy megelőzve korát. Az Illig által szellemes csűrcsavarással tárgyalt példák sokasága túlhaladja ezen könyvismertetőnk kereteit.

Illig úr történelmi krimijét olvasva azonban feltámad bennünk is az ellentmondás kényszere.
Szelektál a források között, elveti, melyek nem illeszkednek elméletébe. Elveti a dendrokronológiát és a C14-es izotópvizsgálatot is, megbízhatatlannak, sőt manipuláltnak nevezve mindkét módszert. A dendrokronológia (évgyűrű-analízis) arra épít, hogy a különböző korabeli fák évgyűrűinek jellemzői és átfedései révén egy olyan általános, standardizált sorrendet (szekvenciát) sikerült létrehozni, melynek alapján a famaradványok életkora azonosítható. Illig megtámadja a módszert, kifejezve gyanúját, hogy a dendrokronológusok a kérdéses évszázadok áthidalására "megkétszereztek részsorozatokat a fantomévek famintákkal és megfelelő évgyűrűkkel történő lefedése végett". És felhívja a kedves olvasok figyelmét, hogy a C14-es módszer és az évgyűrűvizsgálat eredményei "ugyanazon korszakokban köszönőviszonyban sincsenek egymással". Illig elméletének ugyanis ugyancsak ellentmondanak az aacheni kápolnában talált famaradványok évgyűrűs-módszer szerinti kormeghatározása (776 pluszmínusz 10 év). A C14-es izotópvizsgálattal kapcsolatban is megfogalmazza kételyeit. Röviden a módszerről: a C14-es radiokarbon izotópos vizsgálat az élő szervezetbe beépülő, ám annak halála (ti. mikor már nem épít be több anyagot) után kezdődő bomlás (felezési érték) adataiból következtetni lehet a széntartalmú (szerves) anyag korára. "A C14 nem ad ki automatikusan abszolút dátumokat, csupán mérési adatokat, melyeket először át kell számolni évekre. Mivel a mindent eldöntő C12/C14 reláció minden egyes évben és minden területen más lehet, Libby (a módszer kidolgozója -a szerk.), az ókori rómaiak, Ptolemaidák és egyiptomiak történetileg elődatált famaradványaihoz képest kalibrálta mérési értékeit. Így az uralkodó kronológia összes lehetséges hibája átköltözik a természettudományos időmeghatározásba."
(2002)

(folytatjuk)

Továbbolvasás + Read More......

Ufók Rozsnyón?

Basszátok meg, ufók nincsenek.

Ha mégis, nem én tehetek róla. Róluk.


Törzshelyem az Egri, mosolyom a régi, betértem, hogy néhány pohár vörösborral oldjam a nagyvárosi stresszt és megmutassam az arcom. Csalódottság, oh fájdalmak, tömve, és sehol 1 ismerős, kinek asztalánál menedéket és ülőhelyet találhatna a megfáradt én. Szemem fáradtan körbejáratom és hopplá, nini, áldott legyen az Ő neve, a sarokban P.Cs. kuporog, akit ha távolról is, de ismerek. Egyedül, minő luxus, egy egész asztalnál, ülepem a kilátásba került szék reményétől felvidul. Életem gyanútlan hömpöly, odaóvakodtam az asztalához, és audiovizuális kapcsolatfelvételt kezdeményeztem.
- Szia, te - üdvözöltem, mert így tanultam.
Azonnal láttam, mert vagyon szemem a látásra, hogy P.Cs. a picsarészeg kategóriában versenyez pillanatnyilag. Zavartalanul könyökölt egy tócsa vörösborban, miközben szemeiből a semmi figyelt kifelé. Néma frontok, válasz hiányában leülepedtem az asztalhoz. Meglepőnek találtam asztaltársam hátrányos állapotát, mivel sportember hírében állott, barlangász-hegymászó izompacsirta, a fanatikus antialkoholista-antinikotinista fajtából, akinek az adrenalin az egyetlen szenvedélye. Most, mint már említettem, seggrészeg volt, szemei zavarosak, akár a Balaton vize, arca püffedt, mint aki már huzamosabb ideje műveli az alkohollal való társasjátékot. Ültünk, rendeltem és ittunk, a társalgást mellőzve. Teljesen magába volt roskadva volt, nem erőltettem a kommunikációt. Figyelmemet a környezetemnek szenteltem, véreim, magyarok, kikapcsolódnak. Szomszédos asztalnál felbukkant Levi, a végfokozat, málladozó arcbőr és távozó fogazat, hernyós delíriumban vicceket mesélt a feszélyezett alkalmi hallgatóságának, szőke nős viccek, szőke nőknek, szegény. Országomat egy baltáért.
A bor jó volt, megvidámodott a lelkem és rendeltem még egy literrel, majd megpróbálkoztam P.Cs.-vel, a bor sugallatának engedve.
- Hogy vagy mostanában? - kérdeztem szellemdúsan, válaszra sem számítva, de meglepetésemre rámnézett és szemeiben tisztulni látszott a ködfátyol.
- Szarul - nyögte gyászos hangon. - Figyelnek.
- Aha - válaszoltam. - Engem is.
Részemről befejezettnek tekintettem a társalgást, mert utálom a betegeket. Elég nekem a saját hipochondriával súlyosbított akut pszichózisom, minek mások problémaköre. De őt már nem lehetett megállítani, a dráma kibontakozását és az estém szétbaszását magasabb hatalmak már eldöntötték. Fátum.
- Figyelnek, amint szarok, és figyelnek, amint baszok. Figyelik minden lélegzetvételemet. Most is figyelnek. 24 órás állandó megfigyelés alatt vagyok. Megpróbálnak megőrjíteni. Telefonhívásokkal és emilekkel bombáznak.
- Izé, vegyél új kártyát a mobilodba és változtass emil címet - válaszoltam unottan, és a menekülési útvonalakat fürkésztem. Könnyedén, de már izzadtam.
ha kést ránt P.Cs.,
szomszéd aszalnál a szimpatikus arc
bizonyára heves ejnyebejnyézésbe kezd
- Mindenütt ott vannak, lehetetlen elbújni előlük. Két mobilkártyát vettem, két különböző szolgáltató cégtől. Számaimat csak a bolt alkalmazottai ismerték - mondta fakó hangon, akár egy boncolási jegyzőkönyvet olvasna fel és én már balsejtelmekkel telítve hallgattam. - A vásárlástól számított fél óra múlva már megint csörgött a mobil és a jól ismert csendet hallgathattam. Három új emil címet foglaltam, mivel mindig megtalálták a címem, pedig még a személyes adatok rovatot is kamu adatokkal töltöttem ki. Az utolsó esetében senkit sem értesítettem az emil címem létezéséről és a címet egy internetkávéházban foglaltam, mert már mindenkire gyanakszom. Ezt is megtalálták, ide is írkáltak. Mindig ugyanazt a szöveget: "te nem tudsz semmit".

Gyorsan felhajtottam három deci bort, mert a pszichotrillereket a tévében nézve sem élvezem.
- Hát, szar ügy. - nyögtem, mert bizonyára választ várt tőlem. Szomorú szemekkel nézett, én meg azon morfondíroztam, hogy mennyi más kellemesebb hely van a világon, mint ez a kocsma, ahol minden skizó önzetlenül megosztja velem a paranoiáját. Kopj le gyorsan, tanácsolta egy belső hang.
- Big Brother lehet minden mögött. - tettem hozzá, mert az előző választ túlzottan semlegesnek találtam. Még egy biztató mosollyal is megpróbálkoztam. - Meg a CIA. KGB. Moszad. Ilyenek. Szabadkőművesek. Cion Bölcsei...
- Ja, te is örültnek tartasz - mondta lemondóan, és újabb liter bort rendelt. Én bocsánatkérő arccal felemelkedtem székemről, mely már elégé nedves volt önnön verítékemtől.
- Hát, sajnos mennem kell, mert későre jár, nyolcra minden rendes srácnak otthon a helye...
- Maradj, mindent elmondok - ígérte legnagyobb kétségbeesésemre. Maradtam, mit tehettem volna. És persze ittam.


Nos, mint az zavaros, helyenként motyogás felé tendáló elbeszélésből kiderült, P.Cs egy bizonyos Zoli nevű cimborájával március elején Rozsnyó környéki viznyelőkben kutakodott (van ezekből a lyukakból jónéhány ezer azon a tájon), egy új barlang felfedezésének reményével szívében. Az egyhetesre tervezett kutatómunka harmadik napján egy ígéretesen mély lyukat találtak, mely (bár roppant szűk volt a bejárata) mély aknának bizonyult. P.Cs. ereszkedett elsőnek, Zoli biztosította, és kb. 40 méteres ereszkedés után az aljára értek. Tágas üreg volt és további üregek nyíltak belőle, úgyhogy a kétfős csapatot lelkesítette a harci tűz. És akkor kezdődött. Furcsa, meghatározhatatlan szagot éreztek, amit nem lehet semmihez sem hasonlítani. És ráadásképpen valami furcsa zaj/zúgás/zümmögés szűrődött ki valamelyik hasadékból, úgyhogy az adrenalin szintjük kellemetlen magasságba emelkedett. Zoli becsusszant egy ígéretes likba, a furcsa hang forrását keresve és P.Cs. csak annyit látott, hogy hirtelen kék fény villant ki az üregből. Rettentően elsápadva kúszott elő Zotya "itt vannak az ufók vagy az oroszok"- felkiáltással, és azonnal felfelé kezdett kapaszkodni. P.Cs.-t is megmagyarázhatatlan pánik fogta el, ami sürgős menekülésre késztette. "Közel álltam, hogy befossak, hányingerem is volt, mégis rekordidő alatt kúsztunk a felszínre". A felszínre érve elmállott a pánikroham és az obligát negyedórás lihegés után Zotya beszédképessé vált. Beszámolója szerint fémmel borított falakra esett a lámpájának fénye és ezután gyulladt ki valamilyen kékes fényforrás, amit követett a szörnyű pánikroham. "Vagy alacsony frekvenciás hanghullámokkal bombáztak bennünket elriasztásképpen, vagy csak szimplán beszariak vagyunk" - kommentálta utólag az eseményeket P.Cs. Visszamegyünk - fogadkoztak, de mivel már esteledett, visszabaktattak a táborhelyükre, ahol a sátrat és a terepjárójukat hagyták. Az izgalmakat jócskán megöntözték jófajta Aranyfácánnal (melyet eredetileg a haverjaiknak vásároltak, mindketten idült antialkoholisták lévén), és szivárványos terveket szövögettek a nagy felfedezéssel kapcsolatban. "Már igencsak berúgtunk és a lefekvéshez készülődtünk, mikor megjelentek a fények. Először katonai helikoptereknek néztük őket, de teljesen nesztelenül röpködtek táborhelyünk körül és folyamatosan változtatták alakjukat. Előkaptam a kamerát és készítettem a rejtélyes repülő tárgyakról néhány fotót, de ekkor ugyanez a megmagyarázhatatlan pánikroham tört ránk, mint a barlangban és csak a menekülésre tudtunk gondolni. A sátrat és cuccainkat villámgyorsán berámoltuk a csomagtartóba és úttalan utakon, éjszakai sötétben valahogy visszaküszködtük magunkat a civilizációba. Egy kis ideig még követtek a fénylő fasztudjamik, végül hirtelen elsötétedtek és a pánik is megszűnt bennünk." Zotya Pestre érkezése után váratlanul és búcsú nélkül elutazott (eltűnt az útlevele is, ezért feltételezi mindenki, hogy elutazott), és P.Cs. is hasonló terveket szövöget. "Én már értem, hogy miért tűnt el Zotya. Bizonyára őt is zaklatták. Most én kerültem sorra." Ezzel felállt történetem hőse, fizetett, majd kissé imbolyogva elhagyta a vendéglátóipari egységet. Később fedeztem fel, hogy az asztalra helyezett könyvembe beletett három fotót (időközben elvesztek :-(((. Mivel P.Cs. is nyomtalanul felszívódott, nesze nektek, lássátok a titokzatos és nesztelen fényforrásokat.A video csak illusztráció

P.s.: Rozsnyó környékén valóban rengeteg víznyelő van. K., a környékről elszármazott politoxikomán cimborám megerősítette a történet ezen részét. És a helyi folklór is számon tart holmi földalatti létesítményeket, melyeket ő személy szerint orosz rakéta silóknak tart.
(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Chalaban et champagn

Koncert az Új Udvar Bevásárlóbanegyik kézben a Nő, másikban a Mobil, faromon a legjobb gatyó, rajta a Márkajelzés
pörögjünk egyet a bevásárlóközpontban

nem, nem, soha,
nem járok bevásárlóközpontba

a fogyasztás templomában, az aranyozott stukkóktól övezve fellépett a Chalaban (ejtsd: Sálábán)
nekik is meg kell élniük valamiből
tették, amit tenniük kellett - zenéltek
marokkói tradicionális zenét új hangzással, új hangszerekkel vegyítő brigád
guembri, lant, darbouka, bendir, fuvola, karkabat, djambé, szinti, szaxofon, trombita, gitár, dob és tangóharmonika
kéremszépen, ez mégsem lagzilajcsi
elsodor, hagyd magad
a sok haknibrigádot látott falak között jóleső színvonal
köszi, Ancsa

koncert után a megjelent nagyszámú közönség BANAT UMM-AL-ARD (Földanya Lányai) hastáncát szemlélte, az extatikus beindulás után mintegy levezetésképpen
Amira és társnői mindent beleadtak, hogy felpezsdítsék a megjelentek erotikus fantáziáját

a szemét meresztgető kerületi férfiközönség fegyelmezetten tapsolt az erotikusnak szánt csípőriszálásnak, a nagymamák halkan megbeszélték kedvenc szappanoperájuk legújabb fordulatát.
bennfentes háttérinformáció: Amira a pletyka és az szerint építész, de ha mégsem igaz az infó, Isten megbocsát nekem-nekünk (az a dolga)

Xavier, francia barátunk tolmácsolt a rastafrizurás niggának, mivel az magyart nem.
a francia nyelv túlélte a gyarmatbirodalmat, dagadj, grande nation,
oszt megtudtuk,
hogy a Chalaban szó jelentése elmerült a sivatag homokjában,
Marokkó arab-berber multikulturális ország
Izabella királynő? (Aragóniai Ferdinánd) idején kirúgták az összes arabot és zsidót az Ibér félszigetről, úgyhogy a kutya sem menti meg Izabellát a szentté avatástól (folyamatban)
hálás utókor
már folyamatban
ők az egyetlen arab zenét játszó zenekar kis hazánkban (lásd a megjelent nagyszámú arab nézőközönséget)
kiadtak cédét
és rendszeresen fellépnek a Fonóban
Párizs meg szép volt, de aztán mennie kellett
kábé ennyi

örökítsük meg a tagok nevét az utókor számára:
Said Tichiti (alapító zenész, mellesleg színész)
Váczi Dániel, Deli Zsolt, Rafael, Monori András, Hamid Baidou, Kiss Sándor

- Lecc drink a sámpány -javasoltam lelkesen Xaviernak, mert a bevásárlóközpontok giccsvilágának túléléséhez szükségem van emelt mennyiségű alkoholbevitelre.
- Jú dont hev dzö rájt tu kól dzet fuking vájn vit bábblesz sámpány, bikoz - reccsent rám válaszul és elmesélte, amit mindenki amúgy is tud, hogy csak a Champagne tartományban termelt bugyborékos bort nevezhetjük pezsgőnek.
- ok, lecc drink vájn vit báblesz - javasoltam, mivel ha berúgok, jó ember vagyok. Xavier szerint franciának lenni nem csak nemzeti identitás, hanem élet- és gondolkodásmód.
Úgyhogy ittuk a bugyborékos bort.
.
- No és ki találta fel a pezsgőt? - kérdeztem egy pezsgővel később, mert az ördög én vagyok.
- Egy barbár - mondja némi zavarodott szünet után. - egy osztrák.

a bibliában meg vagyon írva:
Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek és a bort a keseredett szívűeknek. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé. (Példabeszédek 31. 6-7)

Ehhez tartottuk magunkat.
(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Oh, Cinéétripp !

Kezdetben vala a sorbanállás.
A Sorban ácsorogva átélheti a megaláztatásra szomjúhozó lélek önnön kisszerűségét, jelentéktelenségét, stb., mazochistáknak kiváló, diszkréten vacogunk, toporogva számoljuk előrehaladásunk millimétereit és jobb elfogultság híján a sorbaállás nélkül bejutó Fontos Valakiket irigyeljük. Muppet, az Év Parazitája, bevágódik mellénk a sorba, kényszeredetten hallgatjuk semmitmondását, nemsokára felfedez a bejárat közelében ácsorgó perspektivikusabb ismerőst, köszönés nélkül átpártol az Opportunizmus Nagymestere, fellélegzés, hoppá, már a beengedő embert fűzi, félórányi előnnyel győzott a bejutásért folytatott didergetős küzdelemben. Ha nagy leszek, Muppet leszek.

gyűlik a törökfürdő központi medencéjében a tömeg, a népsűrűség lassacskán eléri a kritikus szintet, a mágikus tér megszűnik és a beavatottak fejvesztve menekülnek, a csökkenő élettérrel egyenes arányban növekszik a szorongás,
néhány fiatal kan hancúrozik körülöttünk a túlnépesedett lavórban, időnként egyiknek-másiknak túlcsordul a szíve és diszkréten érintkeznek ajkaik, kimászom a lépcsőkre és bepréselem szőrös testem két ismerős nő közé

a hastáncos lányok tették, amit tenniük kellett,
az ujjongó férfinépség mulattatására
vágytól duzzad meredezik nedvesedik.

Girnyó közeleg. Arcán a macskával szeretkező egérnek a rémülete.
- Baleset érte az arcodat? - kérdem részvéttel.
- A jó hír az, hogy Oleg és Mandarin végre rájött, hogy a gyors rövid pálya és végre lejöttek róla - vág a közepébe. - A rossz hír meg az, hogy hernyóval sikerült a mutatvány nekik.

Kérsz egy slukkot?

félelem és felismerés, értékvesztésünk egyetemes és már szóra sem érdemes, a Telepszichotikus Turbomixerben tisztába jöhetünk az arányokkal, minden szavam hamis és banális, alighogy kimondom, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
célszerűségem nyilvánvaló, közelít a túlsó part, a belső béke alapja a Csukott Szem, piros karikák és narancssárgán tekerődző tűzkígyók
helybenutazva, ideiglenesen eltávozom a buliból, békésen alásüllyedek önmagamba, a sík elmosódik, beszakadóik, összegyűrődik, se hang, se szín, se tér, se idő, nincs nevem, üresség van
aztán az üresség betöltekezik eufóriával, elszabadul az endorfin, a medence végtelenné tágul és megtelik cseppfolyós boldogsággal.

- Jól vagy? - kérdi tőlem valaki.
- Bizsergek - válaszolom az igazságnak megfelelően és kinyitom a szemem.

Végre megvan a régen elvesztett nyugalom és bizalom, a bizonyság és az érzékenység. És újra vannak nagy szavak, nagy érzelmek, legalábbis most, mikor ideiglenesen megáll az ido. Dekameront játszunk.

Éjfél után bezár a törökfürdő, csapatunk átcammog a nagymedence üvöltő drum and bass infernójába, audióvizuális terror, hagyd sodortatni-rángattatni magad, baby, vagy garanciálisan beparázol, kellj fel és járj
a látványért felelos brigád megdolgozott nem csekély béréért, a kivetítőn orosz ff expresszionista filmrészletek emelik a hangulatot,
néhány srác sör-unikummal próbál ráhangolódni a zenére

,,Lávaként nyargalj, emberiség, megnyergelve a hangok méneseit!
Kantározd fel a hangok lovasseregét"

(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Hova vizel Ön? (világvárosi kló)

Dicséretes, hogy egyesek bevásárlóközpontot szeretnének a Dunára vagy a Rákóczi út gépkocsi-forgalmának a felszín alá terelésével kívánják Budapestet világváros-szintre fejleszteni, de az akadékoskodó Homár olcsóbb megoldásokkal kezdené. Jelesül a város turisztikai övezetében (is) meglévõ közbudi-mizériát szüntetné meg. Ugyanis enyhén szólva arcpirító a helyzet jelenleg. Költhetünk bármennyit közpénzbõl országimázsra, ha a GDP-nõvelõ derék turista feszítõ érzéssel a seggében kénytelen percekig vadászni egy mûködõ (neadjisten: tiszta) klotyóra.

A Váci-utca Vörösmarty tér-Erzsébet híd szakaszán jelenleg kettõ található: egyik a forgalomtól kissé félreesõ József nádor téren (a régi, földalatti klót már évek óta lefedette valamely fura gondolkozású bürokratánk), másik meg az Erzsébet híd ugyancsak félreesõ helyen levõ hídfõjénél. Persze koszosak, valamint kézmosószer, klotyópapír sincsen bennük. Utóbbira rázúdulna a mellette levõ parkoló (pl. tucatnyi turistabusz) emberáradata, ha éppen nem csövesek aludnának/tisztálkodnának benne.

A helyzeten némileg javít, hogy a vendéglátóipari egységek klotyói a rászorultak rendelkezésére állnak, bár többnyire nem ingyen: a McDonalds 50 forint, a Burger King 100 forintért (noha meghökkentõ módon az idén a börger még ingyenes). A vendéglátósoknak nem érdekük közbudikért lobbizni elõljáróinknál, mivel a szorult helyzetben levõ turista kénytelen-kelletlen beül valamelyik étterembe-kocsmába valamit fogyasztani, hogy elkerülje a legrosszabbat.

A Várban sem sokkal jobb a helyzet klotyóügyileg, úgyhogy a pangó forgalmú Komédium is megpróbálkozott némi bevételhez jutni (lásd. illusztrációnkat). Világvárost építünk.

Továbbolvasás + Read More......

Rrrriport drMáriás szÉn-tárlatának megnyitójáról a Bazovskyban

A járdán szívmelengető kutyaszar, valaki már megint dacolt a törvénnyel. Letörlöm, mielőtt belépnék a Bazovszky-házba.
Sütemény és bor fogad, de a bor ajándék ló. Köldökbámulás, belterjesség. Szia, te. Sziaszia. Sziasziaszia. Emlékszel. Igen. És legutóbb?
Figyú, nekem már a pálinkától is támadt misztikus látomásom. És gyufával meggyújtva a cigaretta is jobban ízlik.
A Tudósok késnek.

Z: Sznobnak lenni fárasztó.
X: Visszeres lesz a lábad.


Űrutas Tudós Táncol


És a fehér pulit még nem is említettem. Fehér puli. Jó lesz megjegyezni.
A Festő él, köztünk jár. Halott istenek árnyéka vetül ránk, inni. Azt kell.
A koponyaevő majom. Ez tetszett.

Szentjoby úr előrehaladott állapotban az utókornak. Kamera figyel, közönség mindent ért, félszavakból. Elmebeteg személyiség - ajánlgatja a Festőt, és semmit sem tud felhozni a mentségére.
Az elmebetegség valamilyen formája identifikálható. Az elmebetegség korai tünetei tettenérhetők. Mondja. Időnként vakaródzik.
Jeletőségteljesen körbepillog. De nem közveszélyes - teszi hozzá megnyugtatólag, mire mindenki beparázik.
Befolyásoltság, folyamatosan el a Tárgytól.
Pózdög - nyögi, mire egy elkárhozott lélek tapsikolni kezd.
Feltételezem, hogy magam is - tér át az önelemzésre, önmarcangol, személyisége pszichológusok öröme, disszertációmat majd róla.
Költemény köv. Sorsát senki el nem kerülheti, anyák a sír fölött szülnek, terpeszállásban, mentálhigiéniai problémáimat közkincsé teszem.
Jelentőségteljes szünetek és pillantások.

Zsidó fiú kilép az evangélikus templomból, szentségtörés, Csurka halálhíre sem zaklatott volna fel ennyire. Bejrútot nem felejtjük.

Dr. Máriás a szokásos piros ingben, hátul lezseren kilóg.
Bemutatásra kerül egy Sziget-relikvia. Nato-Schengen felirattal, naranccsal megdobáltatott.
Mobil csörög a nézők között, valaki önfeledten megbeszél.
Máriás dr. előadja a műv.történészek szokásos blablájának a paródiáját, gonosz szemüvege kajánul villog, káeurópai lényeglátó, művészet, na.


Einstein Karcsi, az egyik vezető elmebeteg

Jön, érkezik a beígért 10 db. elmebeteg vers, zenés kísérettel, önmagát kiséri, zümmög az istenadta két mondat között. A semmi, mint metafizikai probléma a műv. eszközével ábrázolva. Kérek még 1 kis bort a kancsóból.
Majd. Felkapja. A. Szaxofonját. És kezdetét veszik a Tudósok. És akkor a végső titkok utáni hajszában megszületett az hidrogénbomba. Mindenki nevetve sikkantott, elsüllyedt egy sziget, az emberiség minden problémája a megoldás küszöbére került.

Nem sokkal később Z. közölte, hogy velem vagy nélkülem, de el, úgyhogy itt véget ér a beszámoló.
El, a végtelenbe, a város fölött röpdösni, csatornában kúszni, kocsmába, alacsony komfortfokozatú lakóüregbe.
(2000)

Továbbolvasás + Read More......

Egy csodálatos elme

Csodálatos Oszkár

Az Oscar szobrocskákat végre kiosztották a rászorulók között, vége a körömrágásnak, aki nyert, az sírt. A legjobb férfi főszereplő és a legjobb női főszereplőnek két feka találtatott, új lapot nyitott a bizottság a Dij történetében (a szept.11 sokk után a Nemzeti Egységet erősítendő - jegyzi meg rosszmájúan e sorok elvetemült írója). Ezidáig csupán Sidney Poitier kapott főszereplőként Oscart, fekáknak többnyire a Nagy Fehér Főhős Legjobb Barátjaként sikerült kimagaslót alakítani, legalábbis a díjkiosztó bizottság véleménye szerint. Most hirtelen hárman is, Hale Berryt és Denzel Washingtont díjazták főszerepért, Sidney Poitier pedig eletműdijat kapott, odateheti a másik mellé. Az iszlám harcosát, Mohamad Alit alakító Will Smith és filmje elmehetett a fenébe, rossz helyen és rossz időben próbálkoztak.

Russel Crowe, a Beautiful Mind (magyarítva: Egy csodálatos elme) színész-favoritja nem kapott Oscart, de maga film tarolt.
Dióhélyban: a tudathasadásos Nash professzor (74) zseniális diák, zseniális tudós, zseniális kódtörő, de aztán elhatalmasodik rajta a baj, mindenütt összeesküvést szimatol, hallucinációi vannak, kitalált barátai és ellenségei. Diliházba kerül, jól leszedálják és hazaküldik mint reménytelent. Abbahagyja a gyógyszerezést és saját lángelméje és a nagy szerelem segítségével úrrá lesz képzelgésein (ui. tudom, hogy bolond vagyok, tehát majdnem normális), majd a film csúcspontjaként megkapja a Nobel-díjat (1994-ben). Majd abban a megtiszteltetésben részesül, hogy a saját életét celluloid-giccsen viszontlássa, sőt, az Oscar-díjkiosztóra is meghívjak egy kis unatkozásra.

Pedig az előjelek mást igértek. Egyes sajtóvélemények szerint a Universal Studios cukormázzal vonta be Nash professzor életét, elhallgatva az antiszemita vonatkozásokat, hogy az Akadémia tagjait lecsillapítsa, melynek állítólag néhány tagja zsidó származású, azt mondják. A vádak Nash professzor 1967-es kijelentését idézik, mely szerint a zsidóság "minden bajnak gyökere" és "az életet fenyegetik". A professzor ekkoriban, skizofrén paranoiája súlyosbodásával "kripto-cionista" összeesküvést szimatolt mindenfelé és Izrael-állam irányába is barátságtalan megnyilatkozásai voltak. A tegnap Oscar-dijjal jutalmazott forgatókönyvíró (Akiva Goldsman) kissé módosított a valóságon, és a filmben a zsidókat oroszokkal (szovjetek?) helyettesitette. A vádak azonkivül azt is felhánytorgatják, hogy a forgatókönyv megfeledkezett Nash homoszexuális kalandjairól is.


A Universal Studios igazgatónője, Stacey Snider is szorítóba lépett és közleményben utasitotta el a vádakat, önmérsékletre intve a vádaskodókat: "Lines that should be clear to all of us have recklessly been crossed". Miss Snider közbeavatkozása, négy nappal a szavazás előtt, példa nélküli Hollywood történetében és jelzi a sajtóvita elmérgesedését. Russel Crowe is odanyilatkozott, a homoszexualitás elhallgatását azzal indokolva, hogy nem kívántak a skizofrénia és a homoszexualitás között semmi összefüggést sugallni.
Pia fraus, kegyes hazugság. 4 Oscar, a legjobb filmért, legjobb rendezésért (Ron Howard), a legjobb női mellékszereplői alakításért (Jennifer Connelly), a legjobb adaptált forgatókönyvért (Akiva Goldsman), tessék a kasszához fáradni.
Nézhető, becsszóra, legalább megpróbálta Hollywood.

(forrás: a Daily Telegraph és a Hollywood Reporter, 2002)

Továbbolvasás + Read More......

Újabb rémtörténetek Dublinból

1. Maria Sourovtzeva 31 éves testépítőnőt, mellesleg gyermekes családanyát két évre ítélték a "bőröndös-gyilkosság" néven elhíresült ügyben való részvétele miatt. A szóban forgó hölgy 1999-ben érkezett Írországba, a helyi sajtó eufemisztikus megfogalmazása szerint angol nyelvtanulás céljából. Valójában ő is csak egy volt az országot elárasztó sokezres tömegben érkező kínai-orosz-román munkavállalók közül, viszont beiratkozott egy nyelviskolába, tudva-tudván, hogy a hallgatók tartózkodási és munkavállalási engedélyt kapnak. A tandíj magas, akár az évi 1700 eurót is elérheti.
Dublinban sorsa összehozta egy Bestea nevű 21 éves román vendégmunkással, aki ugyancsak az izomerő/izomtömeg növelésében látta a sikeres élet kulcsát.. Sajnos, menet közben derült ki a vasgyúró Bestea úrról, hogy a lenyelt/injekciózott töméntelen kreatin/szteroid és egyéb, Istennek nem tetsző izomnövelő anyagok mellékhatásaként kedvenc időtöltése mindenkori partnereinek a verése. A kiszolgáltatott helyzetben levő Maria nem mert a rendőrséghez fordulni, merthogy a nyelviskolát abbahagyva tartózkodási vízumának hatálya régen lejárt és azonnali deportálás fenyegette. Kétévnyi együttélés után végképp elege lett a helyzetből és barátnőihez fordult tanácsért. Azok bemutattak neki három orosz keménylegényt, akik némi készpénzért hajlamosnak mutatkoztak Bestea urat lebeszélni a további házi-brutalitásról, valamint kilakoltatni a közösen bérelt lakásból. Maria elvezette őket a helyszínre, majd eltávozott, lesz, ami lesz. A vállalkozó kedvű fiúk haladéktalanul nekiláttak Bestea úr meggyőzésének. Bestea úr viszont a jelek szerint nemcsak izmos, de tapírbőrű makacs fickó volt és a majd’ ötórás kitartó ütlegelés sem tudta őt jobb belátásra bízni. A verőlegények egyre idegesebbek lettek, egyre több vodkát & bort töltögettek magukba a verés fáradságos munkája közben, sőt a boncolási jegyzőkönyv szerint áldozatuknak is adtak alkoholt, talán abban reménykedve, hogy sikerül meggyőzni őt álláspontja tarthatatlanságáról. Sajnos, Bestea úr inkább meghalt (lengéscsillapító által bezúzott koponya), semhogy lemondjon kedves élettársa társaságáról (és az ezzel együtt járó örömről, amit a rendszeres ütlegelés jelentett).
A kudarcot vallott meggyőzőemberek ezek után módfelett megijedtek, persze, és kapkodni kezdtek. A hullát bőröndbe gyömöszölték, busszal elbumlizták a város másik felen levő Royal Canal nevű csatornához, és ott vízre bocsátották, a környékbeli gyerekek legnagyobb örömére, akik tíz nappal később ráakadtak.

Maria a történtekről értesülve azonnal elmenekült Angliába, mivel attól tartott, hogy a pánikba esett verőbrigád megöli őt, mint az egyik lehetséges tanúját a gyilkosságnak. Az angol rendőrség volt a gyorsabb, elkapták a körözött Mariát és visszaküldték Írországba.
Yvonne Murphy bírónő a kiszabható legkisebb büntetést, két évet osztott Mariának, az ítélet indoklásában elmondva, hogy "a kiszolgáltatott helyzetben levő nőnek semmilyen lehetősége nem volt helyzete javítására, és sohasem állt szándékában az áldozat meggyilkolása. Azon kívül példaszerű családanya."
A verőlegényeknek azóta sem akadtak a nyomukra, az Interpol szerint valahol Kelet-Európában bujdokolnak, valószínűleg Magyarországon.

2. Egy 17 éves tinédzser féléves börtönbüntetést kapott gyerekek kirablásáért. 11 éves kora óta foglalatoskodott ezzel a pénzkereseti lehetőséggel, mivel akkortájt melegedett rá az alkoholra. 17 éves korra ez a mennyiség elérte a heti 100 pint sört, ami a bíró vélekedése szerint csodaszámba megy, mivelhogy a vádlott életben maradt. Megjegyezzük, hogy a szóban forgó Scott Nicholson fiatalkorú alkoholista többnyire kocsmákban ivott, ami a helyi sörárakat tekintve min. 300 eurós kiadást jelentett a szamara hetenként. És a csomagonként 5 eurós cigarettát nem számoltuk a rezsijéhez.
(2002)

Továbbolvasás + Read More......

2005. július 28., csütörtök

Csődben Dr.Martens


A nagy múltú cipőgyártó a túlélésért küzd, három angliai gyárat is bezárni kényszerül a hanyatló kereslet következtében. Bár tavaly 5 millió pár cipőt forgalmaztak, ez csupán a fele a 70-es és 80-as évek átlagos évi teljesítményének. A punkok és skinhedek által kedvelt márka a divat változásának lett az áldozata, a kilencvenes években magkísérelt, az újabb piaci szegmensek meghódítását célzó imageváltoztatás teljesen sikertelennek bizonyult. A márkához tapadó erőszak-image változtatása egy mérsékeltebb-békésebb underground kép irányába (pl. fekákkal reklámoztatták a lábbelit) csupán a csökkenő lélekszámú, de stabil vásárlóközönséget idegenítette el (azóta a Lonsdale ruházza a skinheadeket…).

A cég vezetése által kidolgozott válságprogram most a nőket célozza, számukra próbálnak lábbeliket készíteni/eladni. A termelési költségeket a gyártórészlegek távol-keletre történő áthelyezésével kívánják csökkenteni, ami a megmaradt angliai gyárak felszámolását jelenti.

A Dr.Martens márka névadója Dr. Maertens német orvos, aki síbalesete után önmagának tervezett egy könnyű és kényelmes bakancsot. A gyártási jogot az angol R.Griggs and Co. szerezte meg a 60-as években és a bakancs elindult világhódító útjára. A Ska és a Grunge zenei irányzatok kedvelőinek nélkülözhetetlen kellékévé vált, de népszerű volt a rendőrök körében is. A Martens bakancsot hordó nevezetességek között említhetjük Madonnat, Liam Gallegher-t (Oasis), Kate Winslett színésznőt (Titanik), valamint a Dalai Lámát.(2002)

Továbbolvasás + Read More......

A meleg rendőrfőnök esete

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 1 rendőrfőnök, aki a London nevű város Lambeth kerületében szolgált és védett. Brian Paddick névre hallgatott az istenadta, és igen népszerű volt a Sohoban, ahol a nevezetes – híres - hírhedt "The Shadow Lounge" klubnak tagjakent Elton John-t is cimborái között tudhatta. Igen, kedves, Sohoban jártas feleim, meleg volt az istenadta, nem a hagyományos lyukakban kereste a kenyeret, nade ez magánügy. A társadalom hasznos tagjaként megadta a császárnak, ami a császáré, fizette a társadalombiztosítást és egyéb dézsmákat, élhetett volna békében, barátságban ásó-kapa-nagyharangig.

Azonban történt vala, hogy barátjával való szakítás után kiöntötte lelkének tartalmát a kíváncsiaknak az urban75.com honlapon, oszt most áll a bál, Anglia, de legalábbis a sajtó csámcsog, hőzöng, stb.

Véleménye szerint a kokain és az extasy veszélytelen, kerületében nem elsődleges fontosságú ("not a priority) használóit üldözni, azonkívül az anarchia jó dolog, kóstoljátok meg. Egy ígéretes idézetet teljes egészében kiragadunk:"Ne tekintsetek minden rendőrt a korrupt kapitalista rendszer láncos kutyájának (ölebének). A kutyák időnként gazdáik ellen fordulhatnak."

Namost, konzervatívok őrjöngnek, isten-haza család. Lám, milyen rendesek voltunk vele, magunk köze emeltük a sárból, kegyesen eltekintve, hogy ánuszát milyen módon hasznosítja. Vér a vérünkből, majdnem. Erre mit tesz a hallatlan kutya? Na mit? Lazít. Befurakodott anarchista. Sohase bízzatok 1 buziban. Különben is egy erkölcsi és szakmai nulla, disszertációját a kerékbilincsekről írta.

Csak azért lett rendőrfőnök, hogy a Scotland Yard levakarhassa magáról liberálisék vádjait, már ami az állítólagos homofóbiát illeti. Többet megengedtünk neki, mint a mezei heteróknak, és most nesze, ez a hála.

Ésigytovább.

Az ügyre visszatérünk, amint Mr.Paddick is visszatér thaiföldi vakációjáról, hogy főnökeinek magyarázkodhasson.

Venceremos, győzni fogunk. Anarchia vagy halál.

(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Közel-kelet Belfastban

1. A konfliktus színei

Az Észak-ír nacionalista/szektás viszály legújabb fordulata: Belfastban a szembenálló felek kitűztek gettóikban az izraeli és palesztin lobogót. A protestánsok/lojalisták (angol/skót telepesek leszármazottai, angolok?) az izraelit, a katolikusok/republikánusok (írek) a palesztint. Egy lojalista Fontos Valaki nyilatkozta: "Mi az izraeliekkel szimpatizálunk. Ők is a terrorizmussal küzdenek, akár az Észak-ír protestánsok. Csodáljuk az izraelieket, ahogyan leszámoltak a terroristákkal és csak reménykedni merészelünk, hogy a mi kormányunk is hasonlóan fog eljárni".

Az írek együttérzően viszonyulnak a különböző elnyomott népek/népcsoportok iránt (ha otthon maradnak: a bevándorlókkal kevésbé barátságosak), a saját történelmük is bővelkedik ótvaros kibaszásokban. Az IRA közismerten baráti kapcsolatokat ápol különböző terorista/gerilla/szabadságharcos/forradalmár szervezetekkel, köztük a PFSZ-szel, állítólag az IRA harcosait/terroristáit a közel-keleten (is) izmosították tapasztalt oktatók. Gerry Adams baráti kapcsolata a 20 évig sitten tengődő dél-afrikai terroristával közismert (Nelson Mandela persze később szabadságharcos, nemzeti hős, sőt Elnök lett).

Idősebb Republikánus is odanyilatkozott a sajtónak:

"A palesztinokat ugyanúgy elnyomjak és gyilkoljak, akár a mi népünket. Viszont teljesen mindegy, hogy milyen zászlót tűzünk épületeinkre, a protestánsok azonnal kitűzik az ellentétjét (put up the opposite). Ha mi felvonjuk a pakisztáni zászlót, ők másnapra beszerzik és kitűzik az indiait".

(A The Sun nyomán, 2002 április 12)


2. Bertie Ahern, ír miniszterelnök 20 percig beszélgetett telefonon a főhadiszállása pincéjébe zárt Arafat palesztin elnökkel.

3. Címek a Socialist Workerbol, a Socialist Worker Party újságjából (a neten is elérhető a www.clubi.ie/swp címen)

"Oil, imperialism and Zionism"

"A state built by ethnic cleansing"

"Justice for the palestinians - victory to the intifada"

"How can be Israel be defeated"


4. Újságíró vagyok vagy valamilyen más felelőtlen tényező, szóval felálltam egy izgalmas plejsztejsonos mérkőzés kellős közepén (pedig mar 27-4-re vezettem Kopunecz eszmetárs ellen, legalább negyvenszer hasbarúgtam, tízszer kitoltam a szemét, végtagtalanítottam, becsszó), és közöltem, hogy csá, anyaggyűjtenem kell egy a SWP közönségtalálkozóján, ha továbbra is Írország első számú szakértőjeként kívánok tetszelegni.

A plakát szerint a palesztinokkal lesz szolidarizálás a Parnell Street

70 címen, este nyolckor. Opposite Rotunda Hospital. Beszámol a helyzetről egy palesztin meg Donal McCarry (SWP színekben).

Borzasztó, kedves olvasóim, de az utcák házszámozása szegény magyar feketemelós számára teljesen kiismerhetetlen. Rendszertelen, hiányos, szóval ír, részvétem a helyi postásoknak Becsületsértőket mormogva róttam a járdát a valószínűsíthető helyszín előtt, helybelieket molesztálva a hetvenes szám ügyében, de a bocsánatkérő menjmárapicsábanemtudomhülyekülföldin kívül semmi hasznos információt nem kaptam. Bementem a 250 éves Conway kocsmába, ahol a tábla szerint maga a nagy Pearse tette le a fegyvert az angolok előtt, és a történelmi kudarc helyszínén a csapos azzal a talányos infóval látott el, hogy valóban a 70 számnál járok. Nem kértem sört, hanem csorbult önérzettel leültem a kocsma előtti járdaszegélyre és könnyes szemmel sajnáltam magam. A háznak ugyanis nem volt bejárata, ==vagy én nem találtam, az én nagy szégyenemre, most mit csináljak, ezt a génkészletet örököltem szüleimtől, sluszpasz, ne röhögjetek, mert mostanában fekvőtámaszokkal múlatom az időt alkoholizálás helyett.

Persze, végül jóra fordult, Isten szeret minket, tudjátok, kire kell szavazni. A csapos kijött, áldott legyen az ő neve, és közölte a megszomorodott lelkű külföldivel, hogy a találkozó helyszínéhez feljárat a kocsmán keresztül, első emelet, bocs, de másokat is megkavart a helyszín hiányos megjelölése. Hátbaveregettem magam, és beleptem. És bocs az untatásért, Kedves Ismeretlen Olvasó, majd ha lesz pénzem, nektek is kijár egy emlékmű.

20 személy, az átlagos szoci gyűlések töredékét érdekelte a szolidarizálás meg public meeting. A hallgatóság egyharmadát a helyi palesztin közösség adta, érdekeltség okán. Meglepettségem érthető, mivel az április hatodikai Izrael és Amerika-ellenes felvonuláson független megfigyelők szerint (mosogató a Sorrento kávézóból, koszi) is legalább kétezren voltak.

Helyet foglaltam a szónok mögött, mert előzékenyen odairányította a műsorvezető az elkésett érdeklődőt. Néztük egymást a közönséggel, ki ez az ismeretlen és mit akar, zavartan tanulmányoztam a körmeimet, meleg van.

A palesztin beszámolóját most nem részletezem, akit érdekel, az úgyis tudja. Az SWP szónok boldog ember, ő Marxot olvasgatva mindenre kijegyzetelt egy választ, alles klar, tudja az igazságot, osztályharc, ilyesmi.

Ősz hajú a Sinn Feinnel való zöld-piros együttműködést szeretne. Műsorvezető némán nyugtázza a javaslatot, hallgatása elutasító. Egy palesztin hozzászóló tört angolsággal fájlalja hogy a helyi tévéadók agyonhallgatták a szolidaritási tüntetést (shamefull). Dalolni kezd egy aktivista mobilja, Mozart, ha félműveltségem nem csal. Suhogós ifjú palesztin kifogástalan angolsággal hosszadalmas fejtegetésbe kezd az öngyilkos merénylők védelmében. State terrorism. Nincsen egyenruhánk, ez a probléma, ezért vagyunk terroristák. Fegyvertelenül a világ egyik legjobb hadserege ellen, szegény ember úgy harcol, ahogyan tud. Történelmi áttekintés, második világháború, német városok szőnyegbombázása, atombomba, civil halottak, ugyebár. SWP szónok újabb ötlettel emelkedik jegyzeteiből: globalize the intifada. Radikális hang a hátsó sorból: a szavak helyett egyetlen dologra van szüksége a palesztinoknak: fegyverre, hogy leszámoljanak Izraellel. Bush. Sharon. Cionizmus. STB.

Szombaton aktivisták fognak állni minden bevásárlóközpont előtt, kezükben szórólap. Bojkott az izraeli áruk ellen.

(2002)Továbbolvasás + Read More......

Brutálmarcipán Brüsszelbõl

A Homár szereti az édességet, noha a pénisz alakú nyalókától megtartoztatja magát, valszeg látens homoszexualitását leplezendõ (maradjunk abban, hogy nyalni jó). Nu, és a humort is szereti, bár ez többnyire nem derül ki az irásaiból. 1 szó mint 100, a Chakrahacker jóvoltából sikerült megtalálni a tökéletes mixturát. Fentemlített brigád tagjai brüsszeli koncertjüket követõen egy zsibongó zsibvásárban vegyültek a bennszülöttekkel, a coleur localt kutatva, és itt találtak rá erre a marcipánkészítõbe szorult humorzsákra. Tessék, csak tessék, errefelé. Császármetszés, szénné égett holtest mellett dohányzó tûzoltó, kiomló belek, Oszama bin Laden és más fergeteges témák. Ahogyan mondani szokták: röhögés közben féknyomos lett a gatyája a Homárnak. De miért visel gatyát egy homár? Megannyi fogas kérdés.

(homar.hu)

Továbbolvasás + Read More......

2005. július 26., kedd

Gerry Adams, Sin Fein

Gerry Adams Mandelaval és Bill Clinton ex-elnökkel találkozik. Gerry Adams a Downing streeten. Kubai látogatása viszont (ahová az 1981-es Észak-ír éhségsztrájk emlékművének felavatására érkezett) külpolitikai baklövésnek bizonyult és mérsékelte a mindenkori amerikai kormánynak az IRA iránt megnyilvánuló elnéző jóindulatát.

A Sinn Fein begyűjtötte a kiábrándult választók protest szavazatait és rövid időn belül a harmadik legnépszerűbb politikai párttá, növekedhet, ha bírja a jelenlegi tempót. Miért ne bírná? A jelenlegi ellenzék töketlen és pártjai az egymásra acsarkodással vannak elfoglalva, a kormánypárt ki sem látszik a korrupciós ügyekből. Ügyesen hivatkoznak a történelmi sérelmekre, az IRA mítoszára, utcai megmozdulásaikkal tömegeket mozgatnak meg. Gerry Adams máris az ország második legnépszerűbb politikusa, a régi elit teljes pánikban. A Labour karizmatikusnak nem nevezhető vezetője Gerry Adamst tv-vitára invitálta, és ez hibás döntésnek bizonyult. A láthatóan unott és fáradt Adams különösebb erőfeszítés nélkül feltörölte vele a padlót, isten tudja, mi történik, ha szokott formáját hozza.

A régi elit érdekeltségi körében levő sajtó ellentámadásba lendül. A néhai szabadságharcosok (a néhai angol, és a mai ír sajtóban: terroristák) ma Írország törvényes rendjének (értsd. a hatalomba belezsírosodott régi politikai elit) első számú ellenségének számítanak. Nagy nyilvánosságot kapnak az IRA aktuális zűrjei, Columbiában 3 IRA kiképzőtiszt üldögél előzetesben, szélsőbal gerillák okításáért, fegyverkereskedelemért. Drogügyletek, zsarolás, erőszak stb. Meghogy: aláássák az Államot és Intézményeit, nincsen programjuk, populisták, adóemelést akarnak, erős államot akarnak, törvénytelenséget akarnak, ellenzik a gazdasági növekedést és prosperitást stb. Meghogy provinciális érdekeket, jelesül az északi területeket fogják képviselni, a farok csóválja majd a kutyát.

Az Irish Independent cikke egy elemzésnek nevezett kirohanás (címe: a Sinn Feinn és a baseball-ütő politika) illusztrációjaként közli két IRA politikus arcképét, harmadik képen két álarcos egyént láthatunk, amint baseball-ütőkkel önfeledten ütlegelik egy földön fekvő áldozatukat. Apró betűkkel szedve: foto posed by models. Vizualizációra képtelen olvasók számára, ha esetleg nem értik az írott szöveget. A sajtó egy részében olyan hisztérikus javaslatok is elhangozhatnak, hogy a 30 évvel ezelőtti Bloody Sunday (Véres Vasárnap) c. filmet ne mutassák be a televízióban, mert a nemzeti érzelmek felkorbácsolása a Sinn Fein malmára hajtja a vizet. A film a 15 halálos áldozattal járó eseményekre emlékezik, mikor Derryben a pánikba esett angol katonaság tüzet nyitott egy emberjogi felvonulás fegyvertelen résztvevőire. Mellesleg megjegyezve: művészi értékeit tekintve a filmet akár Koltay Gábor is rendezhette volna...
(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Dublin II: Tüntető terroristákJan.8. Henry Street, Dublin egyik bevásárló utcája, prédára éhesen hömpölyög a Fogyasztók Csordája. A lámpaoszlopokon marxisták, nacionalisták, antiglobalisták-globkritek, környezetvédők plakáton kínálják az alternatívát.

Aszongya az egyik plakát nekem:

Public forum

Defend our civil rights!

EU defines protestors as terrorists...

DEFEND OUR CIVIL LIBERTIES!

Előadják:

Prof Ivana Bacik (Law lecturer TCD) és Kieran Allen (Szocialista Párt és háborúellenes protestálók védője)

Meg hogy azonnal menjek a Kildare Streetre, az Earl of Kildare hotelbe, ahol majd bővebben kifejtik. Megyek.

Persze, aki füstös kocsmára, esetleg ellenállási romantikára vágyott, az csalódott (én). Elegáns szálloda, bérelt terem. Dugig tömve a megjelent negyven fővel, többnyire egyetemisták, karrier előtt, van még idejük gondolkodni. Az első sorban 1 kínai, egy indiai és 1 feka hivatásos jogvédő ücsörög, Socialist Workerrel a kezükben. Amnesty International póló. Két fiatal hölgyemény és egy elegánsan őszülő úr szórakoztatja az egybegyűlteket. Enyhe hónaljszag, némi felvágottal dúsítva (hm, talán párizsi?).

Elhangzott, amit amúgy is tudtunk. Szept.11 után lehallgatókészülékeket szerelnek a szerverekbe az emilek figyelésére, egyszerű gyanú alapján emberek százai rohadnak a sitten, szó van a kínzás bevezetésére az FBI hangszigetelt alagsori helyiségeiben stb., különben is szar a kapitalizmus, a törvények meg nem az egyszerű dolgozókat védik. A direkt akciók ideje lejárt, kár szétverni a Mekit, csak a szervezett munkásság győzhet. Feltűnő a balos szóhasználat: munkásosztály, burzsoázia stb...

Oszt gyünnek a hozzászólások, elvégre ez 1 nyilvános fórum, a szervezők nem csak a saját hangjukra kíváncsiak. Nos, hozzászólások jönnek. Figyelő szemünket Argentinára vessük. Elnökök jönnek-mennek, ha elegen kérik erre őket (critical mass). Szervezzünk tömegtüntetést, buktassuk meg a kibaszott kormányunkat. Hozzászólás után elégedetten kortyol a söréből, forradalmi hangulatának fokozására. Következő: én a városfigyelő CCTV-nél dolgozom, és elmondhatom, hogy a zsaruság mindent tud. Figyeli a rendszerellenes rendezvényeken megjelenteket, rögzíti arcukat, kocsijuk rendszámát, stb., az itt megjelenteket is bizonyára. Senki sem kap paranoiarohamot, itt már megszokták az ilyesfajta BIG Brother is watching you jellegű nyomást. Köv: Zseniális meghatározása a terrorizmusnak: ártatlan emberek elleni támadás politikai okok miatt. Köv: Amerika több ártatlan civilt ölt meg Afganisztán bombázásával, mint ahányan odavesztek az irodaházakban. Köv: motyogás, de ennyit megértek: le Amerikával. Köv. Genova. Szörnyű. Rendőrterror. Rendőrállam. Ott voltam, láttam. Amnesty International póló feláll és meglép. Palesztinok. Nézzétek, mit művel velük Izrael Amerika támogatásával. Ha az izraeli elnyomás eszközeit nézzük, rájöhetünk, kik az igazi terroristák. Köv. : Le Izraellel. Szabadságot a palesztinoknak. Köv. Stb.

Perselyként szolgáló hamutál körbejár, gyűjtsünk a letartóztatott antiglobalistáknak. Ekkor érzek késztetést a lelépésre. Különben is, ideje indulnom a kocsmába. Ahol pohárszedegetőként szolgálom a szabadidejében alkoholizáló ir munkásosztályt.

A szálloda bejáratával szemközt a Heraldic Museum. Csövi éppen a hálózsákjába bújik a bejárat előtt.

(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Dublin III. : A börtönből a parlamentbe

Liam Lawlor ír parlamenti képviselő másodszorra is sittre került. Egyhetes benntartózkodása a sok vitát kiváltó rendkívüli kedvezmények (pl. magánzárka) ellenére sem mondhatók kellemesnek: a szomszédos cellában egy plébános meggyilkolása okán időző úr éjszakánként csúnya szavakat kiabált át Liamnak - mint ahogyan ezt a helyi sajtóból megtudhattuk. Bár börtön esetében nem ez a worst case scenario: kaphatott volna cellatársat is, pl. egy olyan személyt, aki horkoló embert ölt...

Namindegy, leülte, és szabadulása után azonnal a Parlament (Dail Eireann) büféjébe sietett. Kormánypárti képviselők, ha kitörő örömmel nem is, de megkönnyebbüléssel fogadták. Ugyanis sittes kollegájuk szavazata létfontosságú a kormányzó párt, a Fianna Fail számára. Az ellenzéket (Fine Gael, Labour, Green) csupán 1 szavazat választja el az áhitott hatalomtól...

A bíróság viszont továbbra is kíváncsi a szóban forgó úr 3.8 milliós vagyonának eredetére.

Az ügyre visszatérünk, a korrupció folytatódik.

(2002)

Továbbolvasás + Read More......

Dublin IV: Az ír hiperturbína

Az íreknek nagy fában a fejszéjük, az idén hatalmas, 640 millió eurós energetikai beruházásba kezdenek. A tengerparttól 10 kilométerre levő homokpadra 200 szélturbina épül, melyek 520 megawatt kapacitása várhatóan az ország energiaigényének 10 százalékát fogja fedezni. Ez lesz a világ legnagyobb, megújuló energiaforrást hasznosító erőműve. És nem utolsósorban: a beruházó cég a megtermelt elektromos áramot 10 százalékkal olcsóbban kínálja a hagyományos erőműveknél. (2002)

bővebben

Továbbolvasás + Read More......

Drogbárók és rendőrök Dublinban

Natasha Carollissen elhitte a kedves és megnyerő modorú nigériai maffiózónak, hogy Írországban nem érdekli a hatóságokat a zöldség, úgyhogy néhány száz Euro reményében bevállalt némi csempészési munkát, lakbér-és közüzemi tartozásainak törlesztésének elősegítésére. Most négy évig tűnődhet a sitten a nigériai maffiózók szavahihetőségét illetően, lebukott a reptéren. Csekély pénzmaggal érkezett, ami már önmagában gyanús a határőrök szemében,
amatőrök kíméljenek. Oszt jól megvizsgálták a csomagjait és 40.000 eurónyi marihuána lapult hanyag csomagolásban. A tavaly ő volt a negyedik Dél-afrikai, aki fűcsempészet miatt ír sitten fejezte be a vakációját.
Drog viszont szép mennyiségben előfordul errefelé, köszöni szépen, ezt büntetőjogi felelősségem tudatában kijelenthetem.
A The Sun tökös újságírója végigjárta a dublini szórakozóhelyeket és kereskedelmi mennyiségű drogot vásárolt. Gyakorlatilag minden helyen mindent meg lehet vásárolni némi érdeklődés után, nem talált a riporter drogmentes szórakozóhelyet, a U2 által üzemeltetett Kitchent is beleértve. Ecstasy 8-10 Euró, Kokain 50 Euró grammonként, LSD (acid) tabletta és kapszula kiszerelésben 5-10 Euró, hasis (a legnépszerűbb cucc) 25 Euró, "a
quarter”. Újdonságkent a Ladybird, az extasy és heroin keveréke, azoknak, akiknek már semmi sem elég jó. Ezen agylazító 15-20 Eurót kóstál a rászorulóknak.

A biztonságért felelősök persze ötölnek és hatolnak, hebegés minden mennyiségben, de elég reménytelen az ügy. A lebukott dealerek és pusherek fotói a beengedőknél, időnként motozás, hetente összejárnak konzultálni,
szenteltvíz az ördög ellen, a rendőrség bármikor bezárhatja a "fertőzött" helyeket, nagy a para. Szerencsére már régóta feltalálták a korrupciót errefelé is, többnyire egy hivatalos rendőrségi figyelmeztetéssel megússzák.
Saját kutakodásaim szerint a Copper Face Jack (Harncourt street) a nagy kivétel az illegális drogok piacán. Nem piac. Néhai rendőr a tulaj, aki tudja, hogy az
alkoholeladásból jön a lóvé, ennél fogva meg a gyanúsan boldog arcokat (ejnyebejnye, nem fogyaszt, mégis milyen boldogan táncol) vendégeket is kidobják a nagyszámban figyelő biztonságiak. Többtucatnyi kamera segíti áldozatos munkájukat az illegális drogok elleni szent harcban.
Vendégeknek marad az energiaital + tömény, ami a hagyományos ír kávé modern megfelelője, minden haladó alkesz ismeri magyarhonban is.
Persze, kamerák nem látnak a sötétben, jegyzem kajánkodva, de elriasztásnak megteszi, ráadásképpen mindenütt figyelnek a már említett biztonsági őrök.

A rendőrség igyekszik, de persze bénák és korruptak itt is, akárcsak magyari kollégáik. Időnként feltűnően hülyék, talán a töméntelen legális alkoholtól. A Rosslare eseten betegre röhögte magát az ország és a sajtó, elmesélem. aszóval, a Rosslare Europort
kikötőben feltűnt a határőröknek egy Ford Tranzit, amelyikben két feltűnően ideges arc üldögélt. Verejték, paraszag, nosza nekifogtak átvizsgálni a kocsit. Sajnos, időközben besötétedett, jött a váltás, ilyesmi, visszatartották a kocsit másnapig további vizsgálódásra, a két ideges arcot meg megkérték, hogy másnap jelentkezzenek újra. Azóta is várják őket. 1,3 millió marihuána lapult profin elrejtve, csak egy országnyi embert röhög a pironkodó rendőrökön.
Ja, ide beszúrom, hogy a bulvársajtó szerint a Riverdance társulat elkülönített bankszámlát tart fenn a kokainellátmány intézésére.

Egyetlen drogbáró sem bukott le, ez talán senkit sem lep meg. Észak-Írország katolikus és protestáns (köztársaságpárti és lojalista, ír és angol) jól felfegyverzett terrorszervezetei ellátják egész Írországot droggal, és nem haboznak, ha kíváncsiskodó rendőröket kell gyilkolni. A zsaruság a konfrontáció helyett a sokkal veszélytelenebb együttműködés útját választotta, ora et collabora, ennek egyik következménye, hogy az északi 700 benzinkútból legalább 350 csempészett (41 centtel olcsóbb) gázolajat árusít, az angol kormány jelentése szerint.
(2002)

Továbbolvasás + Read More......

2005. július 25., hétfő

Kortárs reklámhordozó (kőTrabant)


A Homár szereti a mûvészetet. Duchamp-ot, Koons-t, Pollock-ot nagykanállal és röhögve fogyasztja, de szíve csücskét a hollandus New Age Fuckers nevû alkalmi mûvészcsoport képezi, amely "Három seggrészeg punk fényes nappal megerõszakol egy guminõt Amszterdam egyik parkjában" c. performanszán e sorok írójának is volt szerencséje részt venni. Hangsúlyozzuk: mint nézõnek (bár a seggrészegség egyébként stimmelne). Sajnos az amszterdami rendõrök mûvészi affinitása meglehetõsen csekély, és az elõadás rendõrállami önkény következtében beteljesülés nélkül félbeszakadt. Másik nagy kedvencünket az Örs Vezértõl nem messze, a Veres Péter úton találtuk egy biciklis külvárosi expedíción.

Íme, a "Kõvel burkolt Trabant", egy kõburkoló cég (meglepõ fordulat) reklámhordozója, nem mellesleg méltatlanul mellõzött mûalkotás. Díszítõ, dekoratív, szórakoztató, figyelemfelkeltõ, blikkfangos, meghökkentõ egyszerûséggel számolja fel a határokat élet és mûvészet között, metszõ iróniával és látszólag abszurd módon mutatja be a bennünket körülvevõ világ értelmetlenségét stb. stb. stb.

Annak ellenére, hogy egy óriási BNV-táblahegy mellett van, sikeresen veszi fel a versenyt a környezeti reklám-zajjal szemben, úgyhogy reklámpszichológiai szempontból telitalálat. Az oldalról az 50-es évek uszonyos amerikai kocsik formáját karikírozó, szembõl csodálkozó, vigyorgó-vicsorgó arcával meghökkentõ, lekövezett Trabi kényelmesen ugorja meg bárki érzékelési küszöbét, legyen az magyar bennszülött vagy Nagy Fehér Turista Nyugatról. Tessék serényen továbbgondolni, asszociálni, projektálni, belemagyarázni a mûtárgyba - a vicces kõburkolók alkotta "Der ewige Trabant" a Ludwigba kívánkozik a Millenárison látható szétfújt kétütemûekkel együtt.

Figyelem, játék: Amíg a mûvészettörténész-maffia felfedezi magának a fentebb bemutatott alkotást, mi nagyértékû Tékozló Homár-elõfizetéseket sorsolunk ki azok között, akik megfejtik a következõ meghatározást:

"A legfõbb sajátosság itt az, hogy míg a nem-mûvészi és az alkalmazott mûvészeti esztétikumban az emberi lényegnek csak egy-egy meghatározott oldala tükrözõdhet, addig az autonóm mûvészet képes arra, hogy e lényegnek egy-egy történelmi pillanatban adott teljességét, totalitását állítsa elénk érzéki formában, s ilyen módon az önmagában véve érzékelhetetlen társadalmi emberi lényeget, a társadalmi viszonyok összességét a tárgyiasult s egyéniesült társadalmiság formájában a társadalmiasult egyén számára szemléletesen átélhetõvé tegye."

(homar.hu)


Továbbolvasás + Read More......

2005. július 21., csütörtök

Trabantszag a kamrából


osthits/Trabi-konzerv

A Totalcar leleménye a konzervált Trabant-kipufogógáz. Az alacsony fenntartási költségû, egyszeri 4 eurós (ezresé) befektetéssel hazavihetõ retrokonzerv égett olaj és benzinszagot tartalmaz. A vöröscsillagos köhögéscsillapítót, kitûzõket és egyéb kommunista emléktárgyakat forgalmazó Osthits termékét azoknak ajánljuk, akiknek kiment a molyirtó a pufajkájukból, de valamiért ragaszkodnak a sötét középkor-nosztalgiához.

Továbbolvasás + Read More......

2005. július 11., hétfő

Szociohekk a Kempinskinél

A Homár éppen a Kempinski-szálló Deák Ferenc utcára nézõ teraszán sörözött, mikor kocsányon lógó szeme megakadt a szemközti, jelenleg üresen álló régiségkereskedés kirakatán levõ, kb. 1,5x1,5 méretû szövegmezõn. Ez vala kiírva majdnem hibátlan ánglius nyelven:

"Lakás mindenkinek. Budapest turistainformáció. Számos magán, köz- és üzleti ingatlan üres. Csak lakásból 70.000 áll kihasználatlanul. A legújabb számítások szerint legalább 8000 hajléktalan él az utcán vagy a hajléktalanszállókon. Országosan több mint 30000-re tehetõ a számuk. A Kormány (helyi önkormányzat?) és magánbefektetõk egyesítették erõiket, hogy különbözõ szociális kezdeményezésekkel megpróbáljanak humánusabb életlehetõséget biztosítani ennek a csoportnak. Részletek a www.budapest.hu oldalon.

A Lakás Mindenkinek az egyik ilyen kezdeményezés. Az üres irodák, és ehhez hasonló üzlethelységek lakhatóvá lesznek alakítva. A Társadalmi Egyenlõség Minisztériumának döntése értelmében 2006-ig kell ezeket az intézkedéseket meghozni, ezáltal 90 százalékkal csökkentve a hajléktalanok számát."

Ollónkból kiesett az égõ Marlboro, annyira megkavarodott szociálisan érzékeny lelkünk. Megszállták Magyarországot a hollandok? Esetleg a svédek próbálkoznak birodalomépítéssel a Balkánon? Netalántán Kormányunk és Vállalkozóink túlkokszolták magukat és egy emberként elérzékenyültek? Háromszoros hiphiphurrá! Némi tûnõdés után lelkesedésünk lelohadt, hogy közérzetrontó kételyeinknek adjon helyet.

Hajléktalanszálló Budapest turisztikai övezetében, a Kempinski tõszomszédságában? Ugyanmá! 2006-ig megoldjuk a hajléktalan-problémát, miközben csak Budapesten tízezres nagyságrendben élnek emberek albérletben? Nane, kéremszépen, nem estünk a forró vízbe! Ministry of Social Equality? Errõl még a Google sem hallott! Ráadásképpen a budapestportál semmiféle infót nem tartalmaz ezen ügyben. Kételyeink egekké nõttek, átlépni rajtuk nem tudok, úgyhogy íme legújabb összeesküvés-elméletünk:

A gaz anarchisták provokációjával állunk szemben! Rendõrség, rendõrség!

(homar .hu)

Továbbolvasás + Read More......

2005. július 7., csütörtök

Gazdaságos csodavíz (Lourdes)

Aki hallott a lourdes-i csodatevõ forrásvízrõl, az hatalmas elõnnyel indul a szövegértelmezési versenyben. A katolikus kegyhelyek ismeretében kevésbé járatosak számára mindenesetre kiteszünk két linket: szkeptikusoknak erre tessék, csodahívõk meg arrafelé kaphatnak megerõsítést. Aki meg a tudományban hisz, annak ott a pi-víz.

Naszóval anyuci kapott születésnapjára egy Szûz Mária formájú mûanyag palackot, melyen a korona egyszersmint kupakként is funkcionált. Roppant ötletesnek találtam Mária praktikus felhasználását és azonnali kényszert éreztem egy homárista cikk elkövetésére. Sajnos, sikertelenül próbáltam elkunyerálni, anyuci határozottan megtagadta kérésem mivel (állítólag) gúnyt ûzök a vallásból, úgymond. Tiszteletteljes tiltakozásom, miszerint én csupán az emberek hitét gátlástalanul kihasználókat támadom, sem hozta meg a kívánt eredményt, úgyhogy kénytelen voltam az internethez fordulni képanyagért. Itt viszont olyan hatalmas méretû csodaipar fogadott, hogy ha mindegyik terméket sorra venném, a jövõ évi uborkaszezonig kitartana a téma.

Úgyhogy szemelgetünk, csak a felszínen úszó leglátványosabb darabokkal foglalkozunk.

Szûz Mária alakú flakon

Praktikus. Nade tényleg, minek szívni? Mikor oly színes és csodás dolgok késztetnek lépten-nyomon szemgúvadásra. Lizergsavat meg toljanak a tompák, akik nem veszik észre a világ hatalmas vizuális humortartalékait. 17 dollárért (~3,5 khuf) ingyen van. A flakont utána megtarthatod szoborként, jól fog mutatni a szekrény tetején.

Rózsafüzér csodavízzel

A híres-nevezetes muranói üvegbõl készült igényeseknek. Középen egy kis tartályocska tartalmazza a csodatevõ vizet. Bizonyára csoda-emisszió révén gyógyít. 39,95 dollárért (~8,3 khuf) ingyér van, csak a muranói üveg megér annyit.

Lourdes-i gazdaságos

5 literes kiszerelés. A hazai kannásborra emlékeztetõ puritán csomagolás, de a legjobb ár-mennyiség arány ebben a versenyben. Spájzoljon be a jövõre, lepje meg ismerõseit, használja ivásra vagy csodafürdõzésre. 25 dollárért (~5,2 khuf) a hülyének is megéri. Árát viszont érthetetlenül megdobja a kiszállítás: a cumó 125 dolcsira (~26 rugó) kerekedik kézbesítés esetén.

Mivel a homár nem tartozik a bátor állatfajták közé, végezetül jól elbújunk Ady Endre széles vállai mögé:

Vichy, a gyógyító fürdõhelyek, a tengerpartok telve vannak abbékkal, szerzetesekkel és ex-szerzetesekkel. A francia papok általában nem túl egészséges lények. Nem tudom, miért. Vezetõ percenttel köszvényesek, tuberkulotikusak, vesebajosok, vérbetegek stb. És különös!... A lourdes-i csodák krónikásai sohsem beszélnek arról, hogy papokon teljesedtek volna be csodák. Úgy látszik, a lourdes-i Mária nem szereti a pap-pácienseket. Vajon miért? Hát annak mi oka lehet, hogy a beteg francia papok meg sem kísérlik a lourdes-i gyógyulást? Ha módosak, professzorokkal konzultálnak. Ha kevésbé módosak, kistaksájú doktorokkal. Fürdõkbe, üdülõhelyekre, szanatóriumokba járnak. Minden mai tudományok között az orvostudomány áll a legtermészettanibb alapon, s a francia papok csaknem egytõl-egyig e természettani alapot támogatják. Lourdes-ba csak a hívõket küldik. Õk hát valószínûleg nem hisznek. Óh, lourdes-i Szûz Mária, milyen szerencsések voltak Pán és istentársai. Õk nem élték túl papjaik hitét.. (Budapesti Napló 1904. szeptember 21).

(homar.hu)

Továbbolvasás + Read More......