2006. június 26., hétfő

Lendületben a Havas-família (Fesztivál kávézó)

Széchényi alsó rakpart 24498./Fesztivál kávézó

Mint tavaly már megírtuk, újabb pompás épülettel gyarapodott Demszkygrád: egy Fesztivál nevû hangulatos barakk épült a Lánchíd pesti hídfõjének tövébe, közvetlenül a sokéves „Kátjá, já ljublju tebjá" grafitti alá. A világvárosi eleganciájú kávézó/sörözõ/étterem vélhetõleg még Ráday Mihály hivatásos városvédõnk, sõt az idõnként Budapestre látogató Demszky Gábor világvárosépítõnk tetszését is elnyerte, hiszen a tavalyi nyitás után idén is Mûködési Engedélyt kapott Világörökségünk eme ékessége. Remélhetõleg a mellette magasodó ronda, telegrafittizett Lánchíd is nemsokára elbontásra kerül, hogy a csodálatos építményt minden oldalról zavartalanul fotózhassák a turisták.

Apró érdekességként megjegyezzük, hogy a kocsmát mûködtetõ Harang Kft Majorné Havas Nikoletta, valamint táncoslábú férje, Major Roland érdekeltségi körébe tartozik. A kft egyik telephelye meg egybeesik a magasszintû oktatásáról elhíresült BMI (Budapest Média Intézet - SZTE BMI címével (1191 Budapest, József Attila utca 74), amit egy bizonyos Havas Henrik gründolt és aki történetesen Nikolett apukája. A kis Niki a papa cégénél, a BMI büféjével kezdte vendéglátói karrierjét, de vélhetõleg elunta a holmi lejárt szavatosságú túrórúdik és a magasnak tartott árak miatt höbörgõ hallgatok sirámait (lásd a cégnek - küllemében az internet hõskorát idézõ - honlapján a fórumot, és új helyszínek után nézett, el egészen a Lánchídig.Itt sikerült a mûemlék és látképvédelmi ügyekben máskor oly akadékos és szõrösszívû Hivatalok beleegyezését elnyerni, hogy felhúzhassa hiánypótló, hangulatos szürkére festett barakkját, a Világörökség részét képezõ pesti panoráma díszét a környezõ állóhajók kínálatával elégedetlen turisták magas színtû ellátását szolgálva: a sör 700 körül. Service not included, a kló meglehetõsen tiszta, a pincérek figyelmesek és viszonylag gyorsak. Kilátás pazar, belátás már nem annyira.


Búcsúzóul felhívnánk a Hivataloknál oly sikeres házaspár figyelmét, hogy vannak még kiaknázatlan lehetõségek vendéglátós bódék építésére:

- az a hatalmas, kiaknázatlan üresség a Hõsök terén, - a Parlament bejárata, hogy a megfáradt képviselõk is öblögethessenek. - A Királyi Vár elé, Savoyai Jenõ lovasszobrának tövébe - Demszky Gábor kertje

További ötleteket a hozzászólásokban várunk.


Továbbolvasás + Read More......

2006. június 23., péntek

Epikus küzdelem az smsreklámok ellen

Küzdõ Lélek nevû olvasónk megunta a Pannon GSM Távközlési Zrt kéretlen smseit, de hiába tiltakozott a cégnél, nem tudta elérni, hogy békén hagyják. Végül a Fogyasztóvédelemhez fordult, amely helyt adott panaszának és meglepte a Pannont egy izmos, 100000 (lassan mondjuk, hogy minden homárista megértse: százezer) forintos bírsággal. Ezután következett a megtorlásszagú válasza a norvég cégnek: a hõbörgõ ügyfélnek felmondta az elõfizetését. Már csak egy kérdésünk marad: ha a Pannon összes elõfizetõje tiltakozni kezd a kéretlen smsek ellen, akkor a cég az angol abszurd humor legjobb hagyományait követve megszabadul összes ügyfelétõl?

Vajon a Pannon rendszereibe gyárilag vannak behuzalozva a SPAM-ek? Lehet, hogy ezeket csak forrasztópákával, flexszel vagy Gyurcsók József energiahullámaival lehet kihuzalozni a rendszerbõl? És vajon ha a flexelésben járatlan egyszeri ügyfél mégis ragaszkodna hozzá, hogy szolgáltatója ne küldjön neki semmilyen SPAM-et, akkor erre az-e a korrekt megoldás, hogy felmondják elõfizetését?

A fenti, abszurdnak tetszõ kérdések azután kezdtek megfogalmazódni bennem, hogy közel 3 év aktív levelezgetés után a Pannon nem volt hajlandó elállni a telefonomra idõrõl-idõre elküldött SMS spamektõl, sõt azt üzenik nekem (ezúttal papíron, nem SMS-ben): ha a SPAM-ek nekem nem tetszenek, akkor én sem tetszem nekik.

Még 2003. decemberében küldtem el elsõ levelem mobiltelefon szolgáltatómnak, az élvonalbeli Pannon GSM-nek (ma már nincs az élvonalban, helyette megújul), azzal kapcsolatban, hogy zavarnak azok a kéretlen reklám SMS-ek, melyeket a határon kapok meg rendszeresen, a Pannontól valamint a társszolgáltatóitól. Különösen az zavar bennük, hogy ugyanazt az üzenetet napjában többször is megkapom, fõképp akkor, amikor hosszabb ideig a határ közelében tartózkodom. Szolgáltatóm válaszában közölte, hogy:


"A Pannon GSM Rt. különösen fontosnak tartja, hogy eljárása során megfeleljen valamennyi hatályos jogszabályi elõírásnak. Belsõ eljárásait, szabályait is jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki. Amennyiben a jogszabályi elõírások lehetõséget adnak arra, hogy Elõfizetõink dönthessenek a szolgáltatások igénybevételének számukra legmegfelelõbb módjáról természetesen a Pannon GSM Rt. minden esetben az Elõfizetõ ezen rendelkezésének megfelelõen nyújtja szolgáltatásait"

Már akkor látszódott, hogy a Pannon GSM-ben ott rejtõzik a megújulás csírája, amely alig várja, hogy a felszínre törjön. A szolgáltató ehhez még a jogszabályokat is figyelembe veszi, mily kegyes gesztus a nép irányába! Sajnos ugyanebben a levélben azt is közölték, hogy szerintük:

"Ezek az üzenetek nem minõsülnek reklámüzenetnek. Csupán a szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget"

Azt azóta se sikerült megtudnom, hogy melyik törvény írja elõ ezt a tájékoztatási kötelezettséget, például, annak a közlését, hogy elhagytam az országot, miként kell külföldön telefonálni, vagy, hogy egyenlegem 9 hónap múlva lejár és töltsem fel, sõt olyan SMS-t is kaptam nemrég, hogy csökkent az ÁFA-kulcs, igencsak csodálkoznék, ha egy mobiltelefon szolgáltató feladata lenne ennek közlése!

Ugyanakkor találtam egy olyan törvényt (1997. évi LVIII.) amely a reklámot ekképp határozza meg: "2.§ Gazdasági reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történõ igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerûsítését, továbbá áru vagy árujelzõ megismertetését mozdítja elõ (a továbbiakban: reklám)." Mivel minden SMS-re igaz volt, hogy a Pannon-t vagy szolgáltatásait (pl.: telefonálás, egyenlegfeltöltés) népszerûsítette, így kétlem, hogy ne esnének bele ebbe a definícióba, viszont "kizárólag az igénybe vevõ egyértelmû, elõzetes hozzájárulásával küldhetõ elektronikus úton, levelezés során reklám" (2001. évi CVIII. törvény 14. § (1)). Mondanom se kell, hogy én (akárcsak a Pannon elõfizetõinek nagy része) ilyen hozzájárulást sose adtam.

Utána még váltottunk egy levelet, arról elmélkedve, hogy a Pannon GSM-nek módjában lenne-e a társszolgáltatóknak is szólni, hogy õk se küldjenek ilyen üzeneteket, vagy se, végül ezt írták:

"Az Ön által említett tiltakozási jog a hatályos magyar jogrendben feltétlenül rendelkezésére áll, azonban a tiltakozást az üzenet feladójához kell eljuttatnia."

Mivel a Pannon a saját maga által küldött üzeneteket nem minõsítette reklámnak, a külföldi társszolgáltatóitól kapott – teljesen hasonló tartalmú – üzeneteket viszont igen, ezért nála hiába is tiltakoztam, így a Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelõséghez fordultam. Közel egy év, és pár levélváltás után, 2005. szeptemberében a felügyelõség reklám-felügyeleti bírságot szabott ki a Pannon GSM-re, az alábbi két SMS miatt:

"Ha kezdeményez egy Egyszerûsített roaminghívást, részt vesz játékunkban, melynek fõdíja egy kétszemélyes prágai hétvége. Tárcsázzon úgy, mint otthon! Pannon GSM"

"Váltson a ONE hálózatára! Kezdeményezzen egy Egyszerûsített roaminghívást, és nyerjen kétszemélyes prágai hétvégét! Tárcsázzon úgy, mint otthon!"

Sajnos a bírság másolatához azóta se sikerült hozzájutnom, így nem tudom pontosan mi áll benne, azt a felügyelõség nem hajlandó kiadni. Mivel a többi üzenetet a fogyasztóvédelem nem tulajdonította kéretlen reklámlevélnek, de ezt jogilag nem támasztották alá, ezért idén februárban az adatvédelmi biztoshoz fordultam, hogy kikérjem állásfoglalását az ügyben. Kaptam egy nagyon udvarias választ, hogy foglalkoznak az üggyel, és kérik türelmemet.

Ugyan érdemi választ még nem kaptam, de az ügy tisztázását biztos el is kezdték, mert szolgáltatóm a minap egy tértivevényes levélben közölte velem, hogy:

"elõfizetõi jogviszonyát – az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 134. § (2) bekezdésének alkalmazásával – 60 napos felmondási idõ alkalmazásával felmondjuk"

"A felmondó intézkedésre azért került sor, mert a Pannon GSM Távközlési Zrt. a rendszereit nem kívánja úgy mûködtetni, ahogy az az Ön megelégedésére szolgálna (hangsúlyozva, hogy a Pannon GSM Zrt. az Ön által kifogásolt eljárást változatlanul jogszerûnek tekinti), ill. a fentiekhez kapcsolódva a Pannon GSM Zrt. számára üzletileg elõnytelen a szerzõdés fenntartása."Az igen érdekes, hogy míg a felmondásról szóló résznél igen pontosan megjelölik a vonatkozó jogszabályt, addig azt, hogy igazuk van, nem sikerült egyetlen passzussal se alátámasztaniuk, csak így óvodás stílusban odavetették, mielõtt becsapták az ajtót, de akkor is igazam van!

Tulajdonképpen nagyon örültem a levélnek, hiszen végre történt valami az ügyben, de kicsit megzavart az indoklás. Mégsem dönthetek a szolgáltatások igénybevételének számomra legmegfelelõbb módjáról? A Pannon azért mond fel nekem, mert én nem vagyok megelégedve velük? Vagy üzletileg elõnytelen a nekik a jogszabályok betartása? Esetleg mégsem olyan természetes a megújulás?

Köszönöm, hogy meghallgattál, amennyiben érdemesnek találod, szívesen veszem, ha közlöd levelemet, esetleg mások is tanulhatnak belõle. Talán érdemes lenne a bátor pannonos olvasókat arra kérni, hogy szólítsák fel a Pannont, hogy ne küldjön nekik se kéretlen reklámleveleket, nem hiszem, hogy annyi embernek fel tud mondani leendõ volt szolgáltatóm, mint ahányat zavarnak ezek az üzenetek, ha mégis, akkor én kérek elnézést.

Tisztelettel,

Egy Küzdõ Lélek

(homar.hu)Továbbolvasás + Read More......

2006. június 21., szerda

Letölthetõ fényképezõgép


Mi a franciáktól, a linatree.com oldalról loptuk eme Nagyszerû Témát, õk meg a kulturális interaktivitás jegyében a baráti szlávoktól nyúlták, a közismert ABC mladých technikù a pøírodovìdcù c. magazin 1979-es számából. A világ legolcsóbb áppárátjához csupán egy internetre, nyomtatóra, ollóra és egy gémkapocsra van szükség, oszt mehet a csináld magad. Igen, jól gondolják, lencsére nincs szükség, de az objektív lukján beszüremkedõ fény által generált képekbõl már online kiállítás nyílt, úgyhogy ezek alapján mindenki eldöntheti, mit is vár egy ilyesfajta vicctõl.

Mi is megpróbálkoztunk a mellékelt bõséges útmutatás alapján összeollózni egy szerkezetet, de sajnálatos módon olyannyira csekély kézügyességgel áldott meg minket a sors, hogy egyesek már azt is kétségbe vonták, hogy egyáltalán ki tudjuk verni magunknak. Szal ha valakinek sikerül összehegesztenie egy papír fényképezõgépet, szeretettel várjuk ez élménybeszámolót, valamint az esetlegesen vele készített képeket. Állítólag minden 35 milliméteres film használható.

Akinek nem elég ez a kihívás, itt egy további ötlet a „csináld magad 20 forintból" témakörben: makró konzervdobozból. És a szobahõmérsékleten történõ magfúzióra is vevõk vagyunk. Nõi olvasóink pucér képeiket is elküldhetik.

Továbbolvasás + Read More......

Üdvözöljük hazánkban Bush elnököt!

Üdvözöljük a hazánkba látogató George W. Bush amerikai elnököt, a béke bajnokát, a demokrácia lánglelkû védelmezõjét és legnagyobb exportõrét széles e sártekén, valamint hosszas éljenzzük az örök és megbonthatatlan amerikai-magyar barátságot. Éljen március 15, a nevezetes szovjetellenes fölkelés és szabadságharc, valamint külön köszönet az akkoriban nyújtott amerikai segítségért. A nevezetes látogatás alkalmából mi is lelkesen tolongunk a Fontos Ember ööö… hátánál, és optimistán várjuk, hátha a számunkra is lepottyan valami zsíros iraki újraépítési meló, néhány gallon potyaolaj, esetleg egy amerikai vízum. A szabadság iránti elkötelezettségünk és az Elnök Úr iránt érzett heveny rajongásunk bizonyítására most tanácsokkal szeretnénk segíteni politikailag helyes molinók készítésére a város útjain felsorakozó lelkes magyaroknak.

Információszerzés céljából ellátogattunk a Cafepress oldalra, ahol az önmagukat Bush-pártinak és jobbosnak tekintõ lelkeket és pénztárcájukat több ezer fajta póló, táska, maci, díszpohár, kitûzõk, hûtõmágnes, matrica stb. bizbasz várja.

A bõség zavarával küszködve elõször is kiszûrtük a lehetõségek 80 százalékát, mert: 1. magyar környezetben a bõséges liberális-anyázás (fuck, suck, makes me sick, mental disorder stb.) kínos perceket okozna a hazai, (tudjuk, mert helyesen gondolkodunk) nem amerikai értelemben vett liberálisoknak. 2. a komcsizás az életüket a szabadság és a KGB elleni küzdelemnek szentelõ posztízéknek okozna kényelmetlenséget. 3. a sommás "liberals are communists" végképpen rossz, tiszta libsizés. 4. a buzizás és az antifeminista höbörgés csak baráti körben ér. 5. az iszlámellenes rasszizmus csak szaudi focisták esetében humoros.

Hosszas seggvakarás után sikerült 6 darab molinótervet összeválogatni, festékpisztolyra fel:

1. I love Jesus, the good old USA, and George Bush, because they love Us. (Szeretem Jézust, az jó öreg Egyesült Államokat, George Busht, mert õk szeretnek minket). És a nénikéjét annak, aki szerint ez lenni asszociációs meggyõzés.
2. Stop global whining (Le a globális nyafogással. Szójáték: stop global warming, állítsuk meg a globális felmelegedést). Ezzel biztosan belopjuk magunkat Bush és az energialobbi szíve csücskébe. Elõször: nincs is globális felmelegedés. Másodszor: a kiotói jegyzõkönyv aláírása a szabadság és a demokrácia elleni merénylet lenne.3. I love Gitmo (Szeretem Guantanamot). A magyar nép nemet mond a szabadság ellenségeinek rémhírterjesztéseire, sõt szívesen töltené rendes nyári szabadságát Guantanamon.

4. Moore is a big fat liar. Moore egy kövér hazudozó. Szerintünk is kövér.

5. First Iraq, then France. (Elõször Irak, utána Franciaország). Végre törleszthetnénk Trianonért és a rohadt nehéz francia nyelvórákért.

6. I love Halliburton. Nem árt Dick Cheney alelnöknek is benyalni, hátha egy terrorista-szélsõséges-szabadságharcos pontot tesz Bushra.

Továbbolvasás + Read More......

2006. június 19., hétfő

A megfeneklett mediterrán

frissítve! 2008!

Jacques-Yves Cousteau


Custo étterem és diszkó és páb
a Lágymányosi-híd pesti hídfőjénél


A város peremén, hangulatos ipari környezetben, egy betonlerakat, a helyiérdekű vasút és a festői Lágymányosi vasúti híd szomszédságában található ez a csöppnyi mediterrán sziget, ahol pálmafák nőnek a dézsából, salsára andalodnak a szívek és a Legtehetségesebb Díjbeszedő, a "műfaj királya", dj Toncsi Cox pörgeti a korongokat. Az eszképista mediterrán környezet illuzióját egy nagyon tehetséges óvodás kisgyerek hatalmas molinója teszi teljessé, amire azúrkék tenger, hajóorr, sirály, sok-sok napfény és egy távoli sziget van festve. Kettő.

Jacques-Yves Cousteau

Talán a vasúti híd eltakarására tett reménytelen kísérletről van szó, amit mi határozottan helytelenítünk, mert szeretjük mink a vasutat, akárcsak a nagy magyar költő, Goethe:

Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön-megy és el-elnézem, hogy' szállnak fényes ablakok a lengedező szösz-sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok s én állok minden fülke-fényben, én könyökölök és hallgatok.

A mocsárba süllyedt hajót formázó kocsma vélhetőleg a nagy francia festõ, Jacques-Yves Cousteau nevét kölcsönözte, de a francosan bonyolult kiejtést megkönnyítendő néhány fölös betűvel redukálták az elnevezést a tulajok, hiszen ma már magyar anyanyelvét sem ismeri a lakosság, nemhogy a sok fránya külföldivel szarakodjon. Apropó, nyelvtanulás: miután az idegen nyelvek ismerete terén mi, "anyaországbeli magyarok" sereghajtónak számítunk Európában, barátilag javasoljuk az első olvasatra radikálisnak tűnő megoldást, hogy a maradék Magyarországot osszuk fel a környező országok között, mert akkor azon nyomban lészen indíték legalább egy idegen nyelvet megtanulni.

Visszatérve a kocsmára: szívünk mélyén szurkolunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetû környezet ellenére próbálkozó kocsma túléljen, elvégre a külvárosban is természetes emberi igény az alkoholfogyasztás. Dicséretképpen megemlítjük, hogy a leginkább székelykapura hasonlító bejáratot az idén lecserélték egy semlegesebb installációra, ellenben balsejtelmet ébreszt, hogy ide beeresztik a Back II Black nevű formációt. A honlapon "tuti ütőkártyának" nevezett, megbízhatóan középszar élőzenei kínálatot időnként üdítő meglepetések dobják fel, például fellép egy hakni erejéig Sting gitárosa, Dominic Miller (túlórában, közvetlenül a nagy koncert után). Összefoglalva: közepes árszint & heroikus izzadságszag & menekülési kisérlet Szürreáliába & külvárosi sötétség.frissítve 2008: csőd, már bánjuk, h a környék legviccesebb kocsmája bezárt :( Visszatértünk a tett színhelyére, tekintsen:

Továbbolvasás + Read More......

2006. június 15., csütörtök

Retusáljon magának egy szebb Budapestet


Ennek az elsõ látásra rejtélyes rendeltetésû csempedarabnak multifunkcionalitása megragadta poézisra hajlamos lelkünket: hûtõmágnes, falra akasztható képecske, valamint söralátétként is szolgálhatja dolgozó népünket, illetve a hozzánk látogató baráti és GDP-növelõ turistákat. Tehát megvettük potom ezresért, majd csak jó lesz valamire felkiáltással. Alaposabban tanulmányozás után azonban rémülten zörögni kezdtek agytekervényeink, a la Béla, akinek galád cimborái lecsót áztattak a sörébe, oszt szegény ember azzal a tévhittel küszködött, hogy a földönkívüliek ezidáig ismeretlen okból átépítették Budapestet, míg õ a kocsmában gyanútlanul italozott.


A csempén a Vörösmarty-tér látható, illetve valami zavarbaejtõen hasonló vidék, ami azonban mégsem a Vörösmarty tér. Mi meglehetõsen ismerjük Budapest ezen fertályát, úgyhogy ép eszünk megõrzése érdekében nem voltunk restek egy fényképezõgéppel felszerelve helyszínelni egy jót, és igen, kedves homáristák, máris találtunk egy Témát.


Megértjük az Ismeretlen Csempemûvész dilemmáját. A Lánchídat is meglehetõsen nehéz grafitti és bódémentesen lefotózni, a Vörösmarty-tér ellenben maga a reménytelenség a lebontott Elizélt Palota helyén éktelenkedõ gigantikus tûzfal miatt. Szegény fotósember szerette volna egy képbe tömöríteni a Vörösmarty teret és a Királyi Palotát, de a téren éktelenkedõ romhalmaz miatt kénytelen volt a Photoshop segítségével egy szebb, de sohasem létezett, szürreális Budapestet montázsolni, ráadásképpen megtükrözve a képet a tökéletes lecsós élmény elérésére. Tekintse meg képeinket és kérjük a röhögés mellõzését, mert a turistáknak úgyis teljesen, de teljesen mindegy.

(homar.hu)

Továbbolvasás + Read More......

Gödör Klub (Nemzeti Gödör)


A pusztulás képei az Erzsébet téren levő park alatt, az idetervezett Nemzeti Színház helyszínén épült földalatti komplexumnál (parkolóház, Gödör kocsma)

Omlik a burkolat, mint a homokvár.

Bár Demszky nevének hallatán reflexszerűen szitkozódni kezdünk, kénytelen-kelletlen belátjuk, hogy a Gödör pusztulásáért elsősorban nem Demszky, hanem testvéreink, panelprolik és vérmagyarok tehetnek. A talaj fellazult-összetört kőburkolatáért a trehány kivitelezés okolható (méneragasztottadoda, munkaerő, ha nem fekszik a felület, eltörik a kő és az első fagytól kilazul), de a rúgvatörő karatéművészek és a gördeszkások is alaposan amortizálták a létesítményt. Tessék megbámulni, hogyan pusztul a főváros kezelésében a néhány éve épült Gödör (klub, parkolóház, park), oszt sírni.P.s.: a Gödör közvetlen szomszédságában levő és gyönyörűen felújított-rekonstruált Erzsébet-téri park is megér egy misét. Egész nyáron állt a meló, mert Demszky jól felfogott önérdekből közvetlenül a választásokra időzítette az átadást, hogy aztán a sajtó előtt önfényezhesse magát a műszakilag még félkész park megnyitóján (pl. az öntözőrendszer még nem működött, oszt utólag hervadásnak indultak a frissen telepített növények, stb.).

Továbbolvasás + Read More......

2006. június 13., kedd

Kötött pina


Pina vót mán? Neeeeem?! Akkor nesztek! Kezdjük a keddet pinával! Mé, jobb lenne gázáremeléssel? Naugye. Mellesleg a pina az egyetlen dicséretes találmánya a vén kilincsorrúnak, a Homár meg nagyon tiszteli eme égi fejlesztést, használja is õket minden adandó alkalommal. Majdnem minden nap. Vagy héten. Vagy hónapban. De tavaly tényleg majdnem összejött. Tegye a kezét a szívére és mondja el nekünk, mit tartana legszívesebben egy pinában!

Természetesen a pénzét, nemdebár? De ha nagyobb tárgyakat szeretne pinában tartani, akkor itt akár sportáska méretûeket, sõt keretezett pinát is talál. Meg golyóstollvaginát és vaginapárnát. Aszongya, three-dimensional form the sacred portal to the feminine temple.

Igazán elvetemült fetisisztáknak, rejszmestereknek és hobbiboszorkányoknak ez a tökéletes zarándokhely: a Bámulatos Vulva Baba™, Dorrie Lane Vulvalutionary™ találmánya. A vulva csodáinak és szépségének bemutatására. Honnét jövünk. És gyógyít. Valamint ideális ajándék boldog-boldogtalannak, menyasszonynak, szeretõnek, anyánknak, gyerekünknek, feleségnek, lánytestvérnek, barátnak, legalábbis a gyártó cég biztatása szerint.

Ha meg saját kezüleg szeretne pinát fabrikálni magának, itt találhat hasznos útmutatást.

És akkorhát végezetül: nagyon köszönjük a zseniális kézmûipari termékek felfedezését Garantált Minõség, valamint Jackyll nevû olvasónknak. Javasoljuk továbbá, hogy az élmény fokozására mindenki hallgasson Timur Lenket. Zeneletöltés itt, hajrá, magyarok, hajrá, Magyarország, húzzunk bele. Shut up and lick.


Továbbolvasás + Read More......

2006. június 9., péntek

Vendéglõ a piaristák végében

Zappa Café
VIII. Mikszáth Kálmán tér 2.

Hol volt, hol nem volt, a Mikszáth Kálmás téren, a Piarista Gimnáziumtól 10 méterre, volt egyszer egy Tilos az Á nevû legendás alti-kulti centrum, ahol például Barcs drFlash Miklós leszokott a pálinkáról, mert egy túlzottan jól sikerült töményes melegítés után egy szuperintenzív, de csupán másfél perces koncerttel lepte meg rajongóit. És nem utolsósorban itt született a kimutatható hallgatósággal alig rendelkezõ, de lélekvidámító balhékat kavaró Tilos Rádió. És Verret, a nagy és betépett francia festõ 1992-ben ide festett egy látványos 3D faliképet („360 fokos illúzió”), amit a Szépmûvészeti Múzeum késõbb védetté nyilvánított. És Frank Zappa is letévedt egyszer ide a néppel vegyülni, amitõl a pesti sznobok egy emberként maszturbáltak az örömtõl. És sok érdekes csajt lehetett felcsípni. És csodás hely volt, na, volt lelke. De minden jónak másnaposság a vége, a piaristák hözöngtek, az önkormányzat dettó, a Tilost is bezáratták 1996-ban, elvégre a törvény az törvény, tilos kocsmát üzemeltetni iskola mellett.

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl "15. § (1) Tilos a melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével szeszes italt kimérni az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül."

Így került birtokon belülre Csonkics Károly, aki egyetlenként indult az ugyancsak legendás ÁPV Rt privatizációs pályázatán. És mit tesz Isten, nyert is. A Tilos illusztris vendégének nevével, a Zappáéval indította kocsmáját, illetve melegkonyhás vendéglátóipari egységét, ahol természetesen alkoholt is felszolgálnak, a jó emésztést elõsegítendõ. Ez így már minden szép és törvényes, a piaristáknak is elcsendesedtek, kajálni elvégre mindenkinek kell.

Helyszíni szemle: a sör közepes áron és hidegen érkezik, a kávé finoman és melegen, a pincérek igyekvõek, valamint a kivétel erõsíti a szabályt. Az asztalok és székek sajnálatosan billegnek, de ez a rusztikusan egyenetlen padlókõnek köszönhetõ. A dobogón kényelmes blurp-fotelek fogadják a Zappa-rajongókat, étkezés után kiválóan lehet ernyedezni bennük, sõt minden vendéglátós Achilles-sarka, a kló dicséretesen tiszta, tiszta Ejrópa.

A kávézó kocsma étterem falait a Csekély Tehetségû Kopírmûvész dekorálta, értelemszerûen a kocsma névadójának lemezborítóit használva ihlete forrásául. Ezek a vidéki vurstlik színvonalára hajazó festmények jótékonyan hatnak a fogyasztók lelkiállapotára, a naiv festõk stílusát koppintó Ismeretlen Freskókészítõ olyannyira viccesen nem ért a festészethez, hogy egy kékvérû esztéta nõismerõsünk nedvesre kuncogta a bugyiját. Sajnálatos módon Verret védett festménye valszeg nem a tulajdonos szíve csücske, elõrehaladott állapotban van a nemlét felé, a beázások miatt több négyzetméternyi rész lemállott róla, béke poraira, nemsokára le lehet kaparni, hogy a Kopírmûvész újabb falfelületen alkothasson.


Végezetül: a vendéglátóhely korrekt, az atmoszférája meg szórakoztatóan vicces. A vidéki ország sznobériáját látva a betévedõ Zappa bizonyára másodszor is feldobná a talpát, de most nem a prosztatája, hanem a röhögés ölné meg.

(homar.hu)

Továbbolvasás + Read More......

2006. június 8., csütörtök

Re: Tudatmódosítás flash-animációval


Kedves Homáristák, rejtélyes nemtudjukmi pusztít a hazai számításbuzi iparban, aminek egyik lehetséges oka a túlzott elesdéfogyasztás lehet. Fogvacogva reméljük, hogy neten keresztül nem ragályos. Homár proudly presents a második beborult számtech boltot, ami a ragály-elméletünk újabb bizonyítéka. Nagyonszépentövig köszönjük a linket, amelyet egy computergalaxy nevû olvasónk vágott a kommentárokba.

…már Batmanben sem bízhatunk, világrepeszek száguldanak mindenfelé, bealkonyodott a denevéreknek, a denevéreknek, a denevéreknek, már csak a ritmus ragasztja össze a hipotalamuszt, valamint a katapult sem megoldás, de az legalább látványos problémamegoldó, és, sõt én már régóta rájöttem, hogy a kolléga az éjszaka folyamán az eszét vesztette, de leginkább az aggasztott, hogy én is.

hülülülü, dalalaj, ülülülü, dalalaj, letéptem egy vihogó világot, végezetül a villamosított hernyók nyálkás bõrén megcsillantak a hajnal sugarai ás mindenki álomba sírta magát…(egy ismeretlen Hajnóczy apokrifból)

Továbbolvasás + Read More......

2006. június 7., szerda

Tudatmódosítás flash-animációval

Az amp.hu számítástechnikai bolt oldalán találtuk ezt a maga nemében tökéletes animációt, a lecsó hatásának flashbackszerûen sokkoló képi megfogalmazását, mondhatni kvintesszenciáját. Van néhány elborult számtech ismerõsünk, úgyhogy túlzottan nem lepõdünk meg a Viselt Dolgaikon.

Mondom: flashback, na, pedig mi már idõtlen idõk óta csupán legális cuccokat, az alkoholt és politikusaink nyilatkozatait használjuk pszichotróp anyagként. A bolt betegség miatt zárva, mi meg találgatni sem akarjuk, hogy mi a fránya influenza kínozhatja a skacokat, ha ezzel a flashhel illusztrálják a Fennálló Sajnálatos Betegséget. Lehet fokozni a zseniális jelzõt? Legzseniálisabb?

Update: Eltûnt a kezdõoldalról a flash-animációt és most egy unalmas termékajánló helyettesíti, de a betépés itt is megtekinthetõ.

(homar.hu)

Továbbolvasás + Read More......

Homárkísérletek Viagrával


Örömteli, ha az embör ismeretlenektõl kap emilt, de némelyik bizony szorongást generál bennünk. Itt vannak például ezek a fránya pénisznagyobbítók mindenféle neves orvosi rendelõktõl, mint pl. a pills87buyit@frgyyyy.com, akik hótbiztos megoldásokat ajánlanak, hatalmas árengedménnyel. A nigériai levelezõpartnerekkel is jóban vagyunk, most éppen egy hercegnõ ajánlotta fel a testi-lelki barátságát, ha némi készpénz befektetésével visszaszerezzük apja vagyonát, hogy osztozkodjunk rajta. Ez nagyon reményteli ügyletnek tûnik, úgyhogy amint meglesz a della, felcuccoljuk a Homárt, oszt évekig Honoluluból tudósítjuk kedves olvasóinkat mindenféle nonstop tömegszexbulikról. A Viagranepperek és hasonszõrû társai viszont elgondolkodtattak (lásd a kilátásba helyezett gruppenpartikat). Úgy érezzük, még szükségünk lehet rá, ezért egy ismerõsünk révén szert tettünk a tablettára. Hát igen, tizenvalahánymillió felhasználó után a Homár halálmegvetõ bátorsággal úgy döntött, hogy az Önök kedvéért teszteli a Viagrát. Mindent az Olvasókért, végül is milyen bajunk lehetne?


A mellékelt tájékoztató szerint lehetséges mellékhatások között max. a hirtelen halál fordulhat elõ, de az álló faszra vágyó férfiemberek millióinál ennek a kockázatnak nem volt visszatartó ereje. Tehát lenyeltük a kis kéket, majd a tájékozató által ajánlott fél óra elteltével nekiláttunk a mit sem sejtõ Nõnek, akinek a neve most nem fontos.

És mûködik, kedves Olvasók, mûködik. Bár ezidáig sem volt okuk panaszra, (kéthektáros arcunkat rendszeresen szappanozzuk, hogy beférjen az ajtón, sõt komolyan tervezzük, hogy felvesszük a Hölgyek Öröme mûvésznevet), de most olyannyira megdobtuk amúgy is legendás teljesítményünket, olyan frenetikus volt a hatás, hogy a sikoltozó hölgy a 10 perc magasságában hirtelen elhallgatott és megkérdezte tõlünk: - Mondd, mit vettél te be? - Miiiih, mihvan, mihtaharsz, höh, höh, mibõl gondolod?!! - Mert ezidáig csak három percig bírtad.

Lebukás, de sebaj. Néhány csodálatos óra elteltével (a kimeríthetetlen municiótartalékokkal ellátott Kalasnyikovnak is lekonyul a csöve a folyamatos tüzeléstõl), súlyos izomlázzal a tagjainkban lemostuk a bútorzatot, a falakat meg a mennyezetet, majd az igen elégedett nõszemély elbaktatott azzal az ígérettel, hogy holnap hoz utánpótlást. És ezt vehetem fenyegetésnek.(homar.hu)

Továbbolvasás + Read More......