2006. június 23., péntek

Epikus küzdelem az smsreklámok ellen

Küzdõ Lélek nevû olvasónk megunta a Pannon GSM Távközlési Zrt kéretlen smseit, de hiába tiltakozott a cégnél, nem tudta elérni, hogy békén hagyják. Végül a Fogyasztóvédelemhez fordult, amely helyt adott panaszának és meglepte a Pannont egy izmos, 100000 (lassan mondjuk, hogy minden homárista megértse: százezer) forintos bírsággal. Ezután következett a megtorlásszagú válasza a norvég cégnek: a hõbörgõ ügyfélnek felmondta az elõfizetését. Már csak egy kérdésünk marad: ha a Pannon összes elõfizetõje tiltakozni kezd a kéretlen smsek ellen, akkor a cég az angol abszurd humor legjobb hagyományait követve megszabadul összes ügyfelétõl?

Vajon a Pannon rendszereibe gyárilag vannak behuzalozva a SPAM-ek? Lehet, hogy ezeket csak forrasztópákával, flexszel vagy Gyurcsók József energiahullámaival lehet kihuzalozni a rendszerbõl? És vajon ha a flexelésben járatlan egyszeri ügyfél mégis ragaszkodna hozzá, hogy szolgáltatója ne küldjön neki semmilyen SPAM-et, akkor erre az-e a korrekt megoldás, hogy felmondják elõfizetését?

A fenti, abszurdnak tetszõ kérdések azután kezdtek megfogalmazódni bennem, hogy közel 3 év aktív levelezgetés után a Pannon nem volt hajlandó elállni a telefonomra idõrõl-idõre elküldött SMS spamektõl, sõt azt üzenik nekem (ezúttal papíron, nem SMS-ben): ha a SPAM-ek nekem nem tetszenek, akkor én sem tetszem nekik.

Még 2003. decemberében küldtem el elsõ levelem mobiltelefon szolgáltatómnak, az élvonalbeli Pannon GSM-nek (ma már nincs az élvonalban, helyette megújul), azzal kapcsolatban, hogy zavarnak azok a kéretlen reklám SMS-ek, melyeket a határon kapok meg rendszeresen, a Pannontól valamint a társszolgáltatóitól. Különösen az zavar bennük, hogy ugyanazt az üzenetet napjában többször is megkapom, fõképp akkor, amikor hosszabb ideig a határ közelében tartózkodom. Szolgáltatóm válaszában közölte, hogy:


"A Pannon GSM Rt. különösen fontosnak tartja, hogy eljárása során megfeleljen valamennyi hatályos jogszabályi elõírásnak. Belsõ eljárásait, szabályait is jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki. Amennyiben a jogszabályi elõírások lehetõséget adnak arra, hogy Elõfizetõink dönthessenek a szolgáltatások igénybevételének számukra legmegfelelõbb módjáról természetesen a Pannon GSM Rt. minden esetben az Elõfizetõ ezen rendelkezésének megfelelõen nyújtja szolgáltatásait"

Már akkor látszódott, hogy a Pannon GSM-ben ott rejtõzik a megújulás csírája, amely alig várja, hogy a felszínre törjön. A szolgáltató ehhez még a jogszabályokat is figyelembe veszi, mily kegyes gesztus a nép irányába! Sajnos ugyanebben a levélben azt is közölték, hogy szerintük:

"Ezek az üzenetek nem minõsülnek reklámüzenetnek. Csupán a szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget"

Azt azóta se sikerült megtudnom, hogy melyik törvény írja elõ ezt a tájékoztatási kötelezettséget, például, annak a közlését, hogy elhagytam az országot, miként kell külföldön telefonálni, vagy, hogy egyenlegem 9 hónap múlva lejár és töltsem fel, sõt olyan SMS-t is kaptam nemrég, hogy csökkent az ÁFA-kulcs, igencsak csodálkoznék, ha egy mobiltelefon szolgáltató feladata lenne ennek közlése!

Ugyanakkor találtam egy olyan törvényt (1997. évi LVIII.) amely a reklámot ekképp határozza meg: "2.§ Gazdasági reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történõ igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerûsítését, továbbá áru vagy árujelzõ megismertetését mozdítja elõ (a továbbiakban: reklám)." Mivel minden SMS-re igaz volt, hogy a Pannon-t vagy szolgáltatásait (pl.: telefonálás, egyenlegfeltöltés) népszerûsítette, így kétlem, hogy ne esnének bele ebbe a definícióba, viszont "kizárólag az igénybe vevõ egyértelmû, elõzetes hozzájárulásával küldhetõ elektronikus úton, levelezés során reklám" (2001. évi CVIII. törvény 14. § (1)). Mondanom se kell, hogy én (akárcsak a Pannon elõfizetõinek nagy része) ilyen hozzájárulást sose adtam.

Utána még váltottunk egy levelet, arról elmélkedve, hogy a Pannon GSM-nek módjában lenne-e a társszolgáltatóknak is szólni, hogy õk se küldjenek ilyen üzeneteket, vagy se, végül ezt írták:

"Az Ön által említett tiltakozási jog a hatályos magyar jogrendben feltétlenül rendelkezésére áll, azonban a tiltakozást az üzenet feladójához kell eljuttatnia."

Mivel a Pannon a saját maga által küldött üzeneteket nem minõsítette reklámnak, a külföldi társszolgáltatóitól kapott – teljesen hasonló tartalmú – üzeneteket viszont igen, ezért nála hiába is tiltakoztam, így a Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelõséghez fordultam. Közel egy év, és pár levélváltás után, 2005. szeptemberében a felügyelõség reklám-felügyeleti bírságot szabott ki a Pannon GSM-re, az alábbi két SMS miatt:

"Ha kezdeményez egy Egyszerûsített roaminghívást, részt vesz játékunkban, melynek fõdíja egy kétszemélyes prágai hétvége. Tárcsázzon úgy, mint otthon! Pannon GSM"

"Váltson a ONE hálózatára! Kezdeményezzen egy Egyszerûsített roaminghívást, és nyerjen kétszemélyes prágai hétvégét! Tárcsázzon úgy, mint otthon!"

Sajnos a bírság másolatához azóta se sikerült hozzájutnom, így nem tudom pontosan mi áll benne, azt a felügyelõség nem hajlandó kiadni. Mivel a többi üzenetet a fogyasztóvédelem nem tulajdonította kéretlen reklámlevélnek, de ezt jogilag nem támasztották alá, ezért idén februárban az adatvédelmi biztoshoz fordultam, hogy kikérjem állásfoglalását az ügyben. Kaptam egy nagyon udvarias választ, hogy foglalkoznak az üggyel, és kérik türelmemet.

Ugyan érdemi választ még nem kaptam, de az ügy tisztázását biztos el is kezdték, mert szolgáltatóm a minap egy tértivevényes levélben közölte velem, hogy:

"elõfizetõi jogviszonyát – az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 134. § (2) bekezdésének alkalmazásával – 60 napos felmondási idõ alkalmazásával felmondjuk"

"A felmondó intézkedésre azért került sor, mert a Pannon GSM Távközlési Zrt. a rendszereit nem kívánja úgy mûködtetni, ahogy az az Ön megelégedésére szolgálna (hangsúlyozva, hogy a Pannon GSM Zrt. az Ön által kifogásolt eljárást változatlanul jogszerûnek tekinti), ill. a fentiekhez kapcsolódva a Pannon GSM Zrt. számára üzletileg elõnytelen a szerzõdés fenntartása."Az igen érdekes, hogy míg a felmondásról szóló résznél igen pontosan megjelölik a vonatkozó jogszabályt, addig azt, hogy igazuk van, nem sikerült egyetlen passzussal se alátámasztaniuk, csak így óvodás stílusban odavetették, mielõtt becsapták az ajtót, de akkor is igazam van!

Tulajdonképpen nagyon örültem a levélnek, hiszen végre történt valami az ügyben, de kicsit megzavart az indoklás. Mégsem dönthetek a szolgáltatások igénybevételének számomra legmegfelelõbb módjáról? A Pannon azért mond fel nekem, mert én nem vagyok megelégedve velük? Vagy üzletileg elõnytelen a nekik a jogszabályok betartása? Esetleg mégsem olyan természetes a megújulás?

Köszönöm, hogy meghallgattál, amennyiben érdemesnek találod, szívesen veszem, ha közlöd levelemet, esetleg mások is tanulhatnak belõle. Talán érdemes lenne a bátor pannonos olvasókat arra kérni, hogy szólítsák fel a Pannont, hogy ne küldjön nekik se kéretlen reklámleveleket, nem hiszem, hogy annyi embernek fel tud mondani leendõ volt szolgáltatóm, mint ahányat zavarnak ezek az üzenetek, ha mégis, akkor én kérek elnézést.

Tisztelettel,

Egy Küzdõ Lélek

(homar.hu)Nincsenek megjegyzések: