2006. december 4., hétfő

Esélyegyenlõségi bögre

Ha ön esetleg még nem hallott volna róla, mert éppen egy pelenkában tölti csecsemõkorát, hát akkor tessék, itt az önkeverõ bögre, valamint a kanálgyártó ipar válsága. Két ceruzaelem mûködteti a szerkezet alján levõ propellert, megkímélve a tulajdonost a kevergetéssel járó fáradtságtól. 6 rugóért kissé költséges vicc, de nemsokára beindul a kínai koppintóipar és akkor bármelyik hátrányos helyzetû magyar polgár beszerezheti tizedennyiért az utcája végén megtelepedett kínai piacon.


1 megjegyzés:

Török Diszkó írta...

Johan Friedrich Struensee karrierje az egyik legfantasztikusabb a történelemben.

1737-ben született, 1768-ban 31 évesen gyakorló orvos a német Altonában. Felvilágosult eszméket valló intellektuális, akit meghívnak a dán udvarba, hogy a elmezavarodott 19 éves dán király VII Krisztián háziorvosa legyen. A neveltetése alatt rengeteg lelki tiprásban részesült király mindentöl fél, legföképpen a neki feleségnek Angliából hozott 15 éves Caroline Mathilde királynötöl, akit ugyan hosszú vivódás után teherbe ejt, de akivel ezután többé testi kapcsolata nincs.

A fiatal orvos hamar elnyeri a király teljes bizalmát, és nem csak a királyét, hanem a királynéét is.
Az édes hármas fejleménye, hogy 1771-ben a király minden hatalmat átruház Struensee-re, egy dekrétummal, hogy ezentúl Struensee-s dekrétumai azonos súlyuak a királyéval.

A felvilágosult orvos hatalmas munkaképességü és míg a király az asztal alatt játszik a kutyával az orvos teljesen átirja Dánia törvényeit. 632 törvényt ír, modern, aktuális, felvilágosult törvényeket. De egyedül, minden népi támasz nélkül, és sok törvény igen népszerütlen. (például megtiltja a házi pálinkafözést)
De bevezeti a sajtó, szólás, és véleményszabadságot, ami azzal is jár, hogy az ujságok szabadon gúnyolódnak, pletykálnak a királynövel való viszonyáról, amely viszonynak egy gyerek is eredménye.

Végül is az udvari föurak fegyveres puccsal vetnek véget Struensee egyeduralmának, letartóztatják öt is a királynöt is.
Struensee összeroppan a börtönben és elismeri viszonyát a királynövel, amikor a gyöztesek cserébe a törvénytelen kislány életbehagyását igérik.
Struensee-t keze és feje vételére, felnégyelésre itélik, és 30000 nézö elött ki is végzik. Minden dekrétumát visszavonják.

A királynöt nem merik kivégezni, hiszen az az angol király huga, de számüzik, és gyerekeit elveszik. A törvénytelen gyereket az elmebeteg királlyal elismertetik, mint sajátját. A fiatal, intelligens, és erös akaratu királynö a számüzetésben ellenpuccsot szervez, amikor is 23 éves korában rejtélyes módon meghal, akkori feltételezések szerint a dán udvar által megmérgezve.

Ez a felvilágosodás kora, csak 2 évtizeddel a francia forradalom elött, Nagy Katalin cárnö, II József császár, III Gusztáv svéd király kora, akik mind felvilágosult uralkodók voltak, ez felülröl véghezvitt forradalom kora.

De sehol ilyen gyorsan és ennyire effektiven nem változtatták a társadalmi rendszert, mint a teljhatalmat kapott német körovos, akinek a történelem véletlenül ezt a lehetöséget nyújtotta.
Struensee-s és Caroline Mathilde-s lánya okos és szép nö lett, királyi férjhez adták és sok gyereke lett akik szintén királyi családokba házasodtak, igy ma minden európai királyi ház valamilyen fokon az altonai orvos Struensee-s rokona.